29.1.2015

Citycon Oyj – 500 miljoonan euron luottolimiittisopimus

Palvelut

Neuvoimme Cityconia merkittävässä rahoitusjärjestelyssä, jossa Citycon Treasury B.V. allekirjoitti 500 miljoonan euron suuruisen, monivaluuttaehtoisen ja sitovan luottolimiittisopimuksen pohjoismaisen pankkiryhmän kanssa. Ryhmässä olivat mukana Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (agenttipankki), Pohjola Pankki Oyj, Danske Bank A/S, Nordea Pankki Suomi Oyj ja Swedbank AB (publ). Luottolimiittisopimuksella on Citycon Oyj:n takaus.

Uutta luottolimiittiä on määrä käyttää noin 100 miljoonan euron suuruisten lainojen jälleenrahoitukseen sekä korvaamaan aikaisempia, yhteensä noin 380 miljoonan euron suuruisia ja tällä hetkellä käyttämättömiä luottolimiittejä. Limiittien keskimaturiteetti on noin 2,3 vuotta.