22.12.2016

Caverion – 60 miljoonan euron pitkäaikainen lainasopimus

Neuvoimme Caverion Oyj:tä, kun se teki uuden 60 miljoonan euron vakuudettoman pitkäaikaisen lainasopimuksen yhteistyöpankkiensa kanssa. Laina on tarkoitettu konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin, ja sillä tasapainotetaan velkamaturiteetin jakaumaa ja tuetaan likviditeetin hallintaa konsernissa. Laina erääntyy kerralla maksettavaksi helmikuussa 2021. Osapuolet vahvistivat samalla käyttökatteen (EBITDA) laskentaperiaatteet konsernin taloudelliseen kovenanttiin (Nettovelat/Käyttökate) liittyen.

Lainajärjestelyn pääjärjestäjinä toimivat OP Yrityspankki Oyj, Nordea Pankki Suomi Oyj ja Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ).