3.3.2016

Apurahasäätiö – Uuden säätiölain voimaantulo

Avustimme apurahasäätiötä uuden säätiölain voimaantuloon liittyvissä haasteissa. Erityisesti selvitimme laajan ja monimutkaisen  lähipiirimääritelmän soveltumista kyseessä olevan säätiön toimintaan. Laadimme säätiölle ohjeistuksen ja helppokäyttöiset työkalut lähipiirin selvittämiseksi ja ylläpitämiseksi. Ohjeistuksessa huomioimme myös yksilön tietosuojaa koskevat lain säädökset.

Säätiölain uudistus nosti tässä tapauksessa esiin myös tarpeen muokata sääntöjä ja laadimme ehdotuksen sääntömuutoksista säätiön hallitukselle. Lisäksi laadimme uuteen lakiin pohjautuvaa ohjeistusta säätiön hallinnointiin ja varainhoitoon liittyen.