Laura Pesonen

projektikoordinaattori

Työskentelen toimistomme riitalinjassa projektikoordinaattorina. Avustan Riitojen ratkaiseminen-, Kansainvälinen rakentaminen ja projektit- sekä Maksukyvyttömyysmenettelyt-tiimien resursoinnissa ja resursointiin liittyvissä kehitysprojekteissa. Lisäksi toimin riitatoimeksiannoissa projektikoordinaattorina.

Riitojen ratkaiseminen -tiimi hoitaa monimutkaisia oikeudenkäyntejä ja välimiesmenettelyjä kansainvälisille ja kotimaisille asiakkaille. Kansainvälinen rakentaminen ja projektit -tiimi toimii neuvonantajina vaativissa kansainvälisissä ja kotimaisissa projekteissa, kuten voimalaitosten rakentamisessa, suurissa infrastruktuurihankkeissa sekä laite- ja järjestelmähankinnoissa. Maksukyvyttömyysmenettelyt-tiimi hoitaa vaativimmatkin maksukyvyttömyystilanteet kustannustehokkaasti ja luotettavasti alusta loppuun.

Työn monipuolisuus ja haastavuus motivoivat minua. Pidän vahvuuksinani oma-aloitteisuutta ja kykyä toimia paineen alla. Olen hyvä hahmottamaan kokonaisuuksia ja opin nopeasti. Kollegani arvostavat tehokkuuttani, huolellisuuttani ja intoani kehittää asioita.

Aloitin Castrén & Snellmanilla assistenttiharjoittelijana syksyllä 2013, minkä jälkeen siirryin Riitojen ratkaiseminen -tiimin assistentiksi syksyllä 2014. Valmistuin vuonna 2015 Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta tradenomiksi (HSO).