17.2.2022

Suomen Hypoteekkiyhdistys – 2 miljardin euron joukkovelkakirjalainaohjelman päivitys

Avustimme Suomen Hypoteekkiyhdistystä 2 miljardin euron joukkovelkakirjalainaohjelman päivityksessä. Suomen Hypoteekkiyhdistys voi laskea ohjelman alla liikkeeseen senior-ehtoisia vakuudettomia laina-osuuksia, debentuureja sekä katettuja joukkolainoja. Ohjelman alaiset lainaosuudet voidaan hakea listattavaksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Ohjelman alla voidaan laskea liikkeeseen vakuudettomia lainaosuuksia, jotka katsotaan EU:n vakavaraisuusasetuksen mukaisiksi hyväksyttävien velkojen eriksi (MREL) edellyttäen, että asetuksessa säädetyt vaatimukset täyttyvät. Ohjelmassa on otettu huomioon uusi ehdotettu laki kiinnitysluottopankeista ja katetuista joukkolainoista, joka tulisi korvaamaan voimassa olevan kiinnitysluottopankkitoiminnasta annetun lain. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 8.7.2022.