24.9.2018

Ostajayhtiö – Merkittävät uusiutuvan energian sähkönhankintasopimukset (PPA) Suomessa

Avustimme kansainvälistä suuryhtiötä, kun se teki useita merkittäviä suoria sähkönhankintasopimuksia Suomessa tuotetusta tuulisähköstä. Sähkönhankintasopimuksissa (power purchase agreement, PPA) ostaja ja tuottaja sopivat tulevan sähköntuotannon myynnistä. PPA-sopimukset ovat tärkeä välivaihe siirryttäessä valtiontukiin perustuvasta uusiutuvan energian tuotannosta markkinapohjaisiin toimintamalleihin. Suorien sähkönhankintasopimusten avulla yritykset voivat myös täyttää omat kestävän kehityksen tavoitteensa. Kyseessä olleet sopimukset olivat ensimmäisiä Suomessa tehtyjä suoria sähkönhankintasopimuksia, joten olimme mukana tuomassa uusia toimintatapoja Suomen uusiutuvan energian markkinoille.