23.10.2014

Maakunnan Asunnot – SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:tä koskeva ostotarjous

Castrén & Snellman edustaa Maakunnan Asunnot Oy:tä julkisessa ostotarjouksessa, joka koskee SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt Oyj:tä. Maakunnan Asunnot julkistaa ostotarjousta koskevan tarjousasiakirjan arviolta 5.11.2014. Tarjousaika alkaa arviolta 6.11.2014 ja päättyy arviolta 27.11.2014.

Maakunnan Asuntojen ja sen taustalla olevien yhtiöiden tavoitteena on saada ostotarjouksen perusteella 51 prosenttia SSK:n liikkeeseen laskemista osakkeista aiempien omistustensa lisäksi. Ostotarjouksen yhteydessä Maakunnan Asunnot sitoutuu ostamaan vuoden 2017 lopussa loputkin SSK:n liikkeeseen laskemista osakkeista, joiden omistajat on merkitty SSK:n osakasluetteloon ostotarjouksen julkistamishetkellä, selvityspäivän jälkeisenä pankkipäivänä ja joulukuun 2017 alussa.

SSK toimii kiinteistösijoitusyhtiönä. Maakunnan Asuntojen suunnitelmana on kehittää ja laajentaa sen liiketoimintaa. Se aikoo myös laajentaa SSK:n omistusrakennetta osakkeen likviditeetin parantamiseksi. Ostotarjouksen tarkoituksena ei ole poistaa SSK:n osakkeita Helsingin Pörssin pörssilistalta.