29.8.2014

Kemijoki Oy – Avustimme Kemijoki Oy:tä uuteen toimintamalliin siirtymisessä vuosina 2013–2014

Neuvoimme Kemijoki Oy:tä, kun yhtiö siirtyi uuteen toimintamalliin vuosien 2013 ja 2014 aikana. Uudessa toimintamallissa yhtiö hankkii merkittävän osan toiminnoistaan ulkoisilta sopimuskumppaneilta. Kumppaneilta hankittavia toimintoja ovat muun muassa vesivoimaloiden käynnissä- ja kunnossapito, ympäristö- ja velvoitetyöt, taloushallinto, lakiasiat sekä IT-palvelut. Kemijoki Oy:n hanke kuuluu merkittävimpiin Suomen teollisuudessa viime aikoina toteutettuihin toimintamallien muutoksiin, sillä kumppaneille siirrettiin erittäin laajoja liiketoimintakokonaisuuksia lyhyellä ajanjaksolla.

“Asiantunteva, ennakkoluuloton ja tehokas yhteistyö oman organisaation, Castrén & Snellmanin ja muiden neuvonantajiemme välillä mahdollisti vaativan muutosprosessin menestyksekkään hallinnan. Laajan sidosryhmäjoukon vastuullinen ja ennakoiva huomioiminen oli yksi yhteisen onnistumisemme avaintekijöitä. Castrén & Snellmanin kanssa luotiin uudet sopimuskäytännöt ja hallintoperiaatteet, joiden avulla Kemijoki Oy:n uusi toimintamalli tilaaja- asiantuntijaorganisaationa toteutetaan”, toteaa Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timonen.

Liiketoimintasiirtojen tavoitteena oli ostaa ydinliiketoimintaa tukevia palveluita kustannustehokkaasti ja helposti. Lisäksi Kemijoki Oy halusi varmistaa, että se voi toteuttaa yritysvastuunsa myös kumppanimallilla toimiessaan niin ympäristön, työntekijöiden kuin toiminta-alueensa asukkaidenkin osalta.

Castrén & Snellman avusti Kemijoki Oy:tä palveluntarjoajien kilpailutusprosessissa, palveluntarjoajien kanssa käydyissä sopimusneuvotteluissa, yhteistoimintamenettelyiden toteuttamisessa sekä kilpailu- ja vero-oikeudellisten kysymysten ratkaisemisessa.

Kemijoki Oy on Suomen merkittävin vesi- ja säätövoiman tuottaja sekä vesivoiman tilaaja- ja asiantuntijaorganisaatio. Yhtiö omistaa 20 vesivoimalaitosta, joiden kokonaisteho ylittää 1 100 MW. Kemijoki Oy tuottaa noin kolmanneksen Suomen vesisähköstä.