20.4.2021

Fortum – IT-sopimusten päivityshanke

Neuvoimme Fortumia IT-sopimusten päivityshankkeessa, jossa Fortum päivitti useita IT-hankintasopimusmallejaan. Hankkeessa muokattiin muun muassa pääsopimuksen, SaaS-sopimuksen ja ketterien projektien sopimusten sekä tarjouspyyntöasiakirjojen malleja.

Osallistuimme laajasti sopimusten laatimiseen ja annoimme Fortumille strategista neuvontaa hankkeeseen liittyvissä sopimusoikeudellisissa ja muissa juridisissa kysymyksissä. Lisäksi laadimme sopimuspaketteja koskevat käyttöohjeet.

Fortum on johtava puhtaan energian yhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, lämpöä ja jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Fortum tarjoaa myös palveluja sähköntuotantoon ja ratkaisuja kuluttajille fiksumpien energiavalintojen mahdollistamiseksi. Fortumin osake noteerataan Nasdaq Helsingissä.