28.6.2019

Cevian Capital Partners – Tiedon ja EVRYn yhdistyminen

Toimimme Tieto Oyj:n suurimman osakkeenomistajan Cevian Capital Partners Ltd:n neuvonantajana järjestelyssä, jossa Tieto Oyj ja EVRY ASA yhdistyvät yhdeksi Pohjoismaiden johtavista digitaalisten palveluiden toimittajista. Yhtiöt täydentävät toisiaan hyvin niin maantieteellisesti kuin palvelujen ja asiakaskunnan suhteen, ja yhdistymisen pohjalta syntyy laajin digitaalisten palveluiden yhteisö Pohjoismaissa.

Ehdotettu yhdistyminen toteutetaan Norjan ja Suomen osakeyhtiölakien mukaisena rajat ylittävänä absorptiosulautumisena, jossa EVRY sulautuu Tietoon. Tiedon ja EVRY:n suurimmat osakkeenomistajat Cevian Capital Partners Ltd, Solidium Oy ja Apax Partners LLP tukevat yhdistymistä ja ovat sitoutuneet siihen ennakolta. Apax, Cevian ja Solidium ovat antaneet sitomattomat tahdonilmaisut, joiden perusteella ne tulevat kukin edustajiensa kautta tukemaan TietoEVRYn osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa sulautumisen toteutumista seuraavaan toiseen varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka toistensa ehdottamia jäseniä TietoEVRYn hallitukseen. Sulautumisen täytäntöönpano on ehdollinen Tiedon ja EVRYn ylimääräisten yhtiökokousten hyväksynnälle sekä kilpailuviranomaisten hyväksynnöille.