Yhteiskun­nallinen vaikuttami­nen

Asianajaja turvaa oikeusvaltion. Teemme tätä työtä paitsi toimeksiannoissa myös osallistumalla aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun ja jakamalla osaamistamme sidosryhmillemme.

Oikeusvaltiota edistämässä

Osallistumme lainvalmistelutyöhön esimerkiksi Suomen Asianajajaliiton lausuntoja laativissa oikeudellisissa asiantuntijaryhmissä. Tuomme näin lainsäädännön palvelukseen monipuolisen kokemuksemme käytännön liike-elämästä. Juristimme palvelevat myös Asianajajaliiton maksuttomassa asianajajapäivystyksessä.

Vuonna 2019 liitto nimesi neljä osakastamme Suomen sadan oikeusvaikuttajan listalle. Eija Warma-Lehtinen sai tunnustuksen työstään oikeuspoliittisena vaikuttajana, ja Anna Kuusniemi-Laine, Tuomas Lehtinen ja Pauliina Tenhunen mainittiin oikeusvaikuttajina kategoriassa uudistajat.

Tulevia sukupolvia kasvattamassa

Olemme mukana kasvattamassa uuden sukupolven asianajajia oppilaitosyhteistyössämme. Asiantuntijamme käyvät säännöllisesti luennoimassa yliopistoissa, ja isännöimme esimerkiksi opiskelijoiden oikeustapauskilpailuja toimitiloissamme. Teemme tiivistä yhteistyötä myös assistentteja kouluttavien ammattikorkeakoulujen kanssa.

Yhteiskunnallista keskustelua ja kohtaamisia

Julkisen ja yksityisen sektorin yhteispeli on vastuullisuustyössä ensiarvoisen tärkeää. Edistämme hedelmällistä vuoropuhelua tuomalla eri toimijat saman pöydän ääreen koulutuksissamme ja muissa tapahtumissamme.

Viritämme julkista keskustelua vastuullisuudesta myös puheenvuoroissamme mediassa ja toimistomme ulkopuolisissa tilaisuuksissa.

Meille tärkeitä vaikutuskanavia ovat myös jäsenyytemme monenlaisissa vastuullisuuden alan yhdistyksissä ja järjestöissä. Kuulumme esimerkiksi yritysvastuuverkosto FIBSiin, Suomen vastuullisen sijoittamisen yhdistykseen Finsifiin, yrityslähtöisiä ratkaisuja ilmastonmuutokseen kehittävään Climate Leadership Coalitioniin (CLC) ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden oikeusverkostoon Eselaan.

Kohdennamme pro bono -työmme yhteiskunnallisesti vaikuttaviin hankkeisiin, joilla tuemme osallistavuutta ja yhdenvertaisuutta.

 

                     

Ota yhteyttä