Yritys

Olemme vaativien asianajopalveluiden edelläkävijä.

Castrén & Snellman perustettiin kesän kynnyksellä vuonna 1888. Asiakkaidemme menestyksen myötä meistä on kasvanut yli 300 hengen asianajotoimisto, jonka ovet avautuvat Helsingistä kaikkialle maailmaan. Olemme kumppanisi niin yritysjärjestelyissä, riidanratkaisussa kuin muillakin liikejuridiikan erikoisaloilla. Tehtävämme on auttaa asiakkaitamme rakentamaan kestäviä menestystarinoita.

Cassulaiset esittäytyvät

yrityksen johto

Castrén & Snellmanin omistaa joukko toimistossa työskenteleviä asianajajiamme. Monet osakkaistamme ovat aloittaneet uransa Castrén & Snellmanilla jo nuorena juristina, hankkineet työssään vankan kokemuksen ja sitä kautta edenneet urapolkuamme pitkin osakkaiksi. Toiset osakkaistamme ovat hankkineet kannuksensa ensin esimerkiksi yritysten juristeina ja siirtyneet sen jälkeen Castrén & Snellmanille.

Toimistomme toimii true partnership- eli tasajakomallilla, jossa kaikki osakkaat tekevät yhdessä työtä koko toimiston ja asiakkaidemme menestymiseksi. Näin asiakkaamme saavat palvelua kuhunkin toimeksiantoon siihen parhaiten soveltuvilta asiantuntijoilta.

Yrityksemme koko omistajakunta on mukana toimistomme päivittäisessä työnteossa. Osakkaidemme oma esimerkki vaikuttaa olennaisesti toimistomme kulttuurin ja ilmapiirin muodostumiseen. Siksi vaadimme osakkaaksi valittavalta asianajajalta paitsi erinomaista osaamista omalla asiantuntemusalueellaan, myös yhteistyökykyä ja taitoa ohjata nuorempia juristejamme heidän urallaan.

Castrén & Snellmanilla on 32 osakasta, joista 11 on naisia. 

Johtoryhmä

Castrén & Snellmanin johtoryhmä vastaa toimistomme strategian toteutuksesta käytännössä ja johtaa liiketoimintamme kehittämistä niin, että se parhaalla mahdollisella tavalla tukee asiakkaillemme tehtävää toimeksiantotyötä. Kuka tahansa työntekijämme voi esittää johtoryhmän kokouksiin käsiteltäväksi ja päätettäväksi toimistoa koskevia tärkeitä asioita.

Johtoryhmämme jäsenet ovat Sakari Lukinmaa (puheenjohtaja), Paula Aura, Kaisa Barkman, Oskari Gestrin, Anna Kuusniemi-Laine, Kalle Miettinen, Miika Pinomaa, Outi Ruohola, Jarno Tanhuanpää ja Outi Tähtinen.

 

Hallitus

Castrén & Snellmanin osakkaat valitsevat yhtiömme hallituksen jäsenet keskuudestaan.

Hallituksemme jäsenet ovat Carola Lindholm (puheenjohtaja), Ilona Karppinen, Miika Pinomaa, Sakari Salonen, Jarno Tanhuanpää ja Outi Tähtinen.

Ammatillinen sääntely ja valvonta

Asianajotoimisto Castren & Snellman Oy:n asianajajat on merkitty Suomen Asianajajaliiton ylläpitämään asianajajaluetteloon. Asianajajien käyttämä asianajaja-ammattinimike on annettu Suomessa. Suomessa asianajaja-nimikettä saa käyttää vain Suomen Asianajajaliittoon kuuluva lakimies.

Asianajotoimintaa Suomessa sääntelevät laki asianajajista (496/1958, muutoksineen), Asianajajaliiton säännöt sekä hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet, jotka ovat saatavilla osoitteessa http://www.asianajajaliitto.fi/.

Suomen Asianajajaliitto vastaa asianajajien ja asianajotoimistoissa toimivien muiden lakimiesten valvonnasta, ja sen yhteystiedot ovat:

Suomen Asianajajaliitto
PL 194 (Simonkatu 12 B)
00101 HELSINKI
Puh. (09) 6866 120
Faksi (09) 6866 1299
info@asianajajaliitto.fi

Asianajajan tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut tehtävät sekä kaikessa toiminnassaan noudattaa hyvää asianajajatapaa.
Laki asianajajista 5 § 1 momentti ja Suomen Asianajajaliiton sääntöjen 35 § 1 momentti