12.2.2024

C&S mukana pohjoismaisessa välitystuomioiden kumoamis- ja mitättömyyskanteita koskevassa tutkimuksessa

Ilona Karppinen ja Iris Brisson osallistuivat tutkimukseen, jossa tarkasteltiin välitystuomioiden kumoamista ja mitättömyyttä koskevia kanteita Pohjoismaissa. Tutkimuksessa koottiin yhteen kaikki kansallisissa tuomioistuimissa vuonna 2023 käsitellyt kumoamiseen ja mitättömäksi julistamiseen liittyvät tapaukset. 

Aineiston pohjalta laaditussa raportissa tilastoidaan muun muassa ratkaistujen ja menestyneiden tapausten lukumäärä, vedotut kumoamis- ja mitättömyysperusteet sekä tietyt kanteiden taustalla oleviin välimiesmenettelyihin liittyvät yksityiskohdat. 

 Tutkimuksen tavoitteena on tukea välimiesmenettelyn kehitystä Pohjoismaissa. Tutkimusta on tarkoitus jatkaa säännöllisesti julkaistavien raporttien muodossa, jotka ajan myötä muodostavat välitystuomioiden kumoamista ja mitätöimistä koskevan julkaisusarjan. Raportti laadittiin yhteistyössä muiden projektiin osallistuvien asianajotoimistojen kanssa, joita oli Suomen lisäksi Norjasta, Ruotsista ja Tanskasta.

Tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan todeta, että kumoamis- ja mitättömyyskanteet ovat harvinaisia kaikissa Pohjoismaissa. Lisäksi niiden menestyminen on epätodennäköistä, sillä kansalliset tuomioistuimet suhtautuvat hyvin myönteisesti välimiesmenettelyihin ja niiden lopputuloksiin.

Lue koko raportti napsauttamalla tästä.