26.6.2023

Vastuullisen työpaikan seitsemän periaatetta Castrén & Snellmanilla

 

 

Olemme mukana Oikotien luotsaamassa Vastuullinen työpaikka -yhteisössä, joka koostuu noin 400 eri organisaatiosta. Haluamme kehittää toimintaamme vastuullisena työnantajana ja työpaikkana ja yhteisössä kaikki ovat sitoutuneet rakentamaan Suomeen vastuullisempaa työelämää yhdessä muiden työnantajien kanssa.  Olemme sitoutuneet kehittämään Vastuullinen työnantaja -yhteisön seitsemää vastuullisuusperiaatetta: 

  1.  Kunnioitamme työnhakijaa. Panostamme jokaiseen hakijaan henkilökohtaisesti. Teemme hakemisen mahdollisimman helpoksi ja viemme rekrytoinnit läpi ilman turhia viivytyksiä. Viestintämme on oikea-aikaista ja informatiivista koko prosessin ajan. Tarjoamme hakijoille kattavan kokonaiskuvan tehtävästä ja rekrytointiprosessista ja annamme mahdollisuuden saada lisätietoja. Olemme läpinäkyviä  valinnoissamme ja perusteluissamme ja annamme kehittävää palautetta jokaiselle sitä pyytävälle hakijalle.

  2. Perehdytämme työhön kunnolla. Meille on tärkeää, että jokainen uusi cassulainen pääsee hyvin alkuun ja meillä on käytössämme kattava perehdytysohjelma, jonka jokainen uusi aloittaja käy läpi. Lisäksi meillä on harjoittelijoille erikseen räätälöity perehdytysohjelma. Järjestämme säännöllisesti sisäisiä koulutuksia, joihin kaikki voivat osallistua. Koulutuksissa tiimit kertovat omasta työstään ja ajankohtaisista asioista. Harjoittelijoille järjestetään myös mm. case-lounaita, joiden kautta on mahdollisuus oppia laajemmin tietystä asiakastarinasta tai praktiikasta.

  3. Esihenkilömme ovat työntekijöitämme varten. Panostamme valmentavaan esihenkilötyöhön ja sen kehittämiseen. Olemme luoneet henkilöstön odotusten pohjalta koko talon yhteiset johtamislupaukset, joiden tehtävänä on turvata yhdenmukainen ja laadukas esihenkilötyö riippumatta henkilöstöryhmästä ja tiimistä. Mittaamme esihenkilötyön onnistumista ja johtamislupausten toteutumista vuosittain 360-palautteiden avulla sekä kehitämme johtajuusosaamista esihenkilöiden valmennuksilla ja koulutuksilla.

  4. Tarjoamamme työ on merkityksellistä, jossa saa kehittyä. Teemme kaikki joka päivä työtä yhteisen tavoitteen eteen ja toimimme yhteisten arvojemme – kipinä, arvonanto, rohkeus ja vastuunkanto - mukaisesti.  Kommunikoimme ja keskustelemme tavoitteista yhteisesti. Henkilökohtaisten kehitys- ja tavoitekeskustelujen kautta varmistamme, että jokainen pääsee hyödyntämään vahvuuksiaan ja kehittämään osaamistaan. Kehitämme toinen toisiamme luomalla avointa palautekulttuuria ja jakamalla osaamistamme. Tarjoamme erilaisia mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen esimerkiksi secondmentien, mentoroinnin tai koulutusten avulla.

  5. Puutumme syrjivään kohteluun heti. Meillä kaikkia kohdellaan tasapuolisesti ja kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet. Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää. Emme erottele ihmisiä sukupuolen, iän, kansallisuuden, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen tai muun vastaavan seikan perusteella. Tuemme eri elämäntilanteissa olevien ihmisten mahdollisuuksia tehdä työtä ja kehittyä sekä pyrimme erilaisin toimin lisäämään monimuotoisuutta toimistollamme.

  6. Huolehdimme työntekijöidemme hyvinvoinnista. Kehitämme jatkuvasti keinoja, joilla voimme tukea työelämän tasapainoa. Keinot voivat liittyä esimerkiksi etätyömahdollisuuksiin ja erilaisiin joustaviin työaikaratkaisuihin. Tuemme työntekijöidemme jaksamista panostamalla hyvinvointiin, työterveyteen ja yhteisöllisyyteen. Tuemme perheen ja työn yhdistämistä esimerkiksi tarjoamalla perhevapaalta palaajille mentorointia ja lapsiperheille arkea helpottavia ratkaisuja, kuten sairaan lapsen hoitopalvelua.

    Etulaari on Castrén & Snellmanin henkilöstölle rakennettu laaja etujen valikoima, jonka tehtävä on tukea työhyvinvointia sekä työn ja muun elämän tasapainoa joustavasti kaikenlaisissa elämäntilanteissa ja elämänvaiheissa. Etulaari syntyi tavoitteesta luoda jotain ihan uutta – etumalli, jossa asiantuntijat voivat itse vaikuttaa siihen, mitä etuja valitsevat. Uusia etuja tulee jatkuvasti markkinoille, ja samat edut eivät palvele kaikkien arkea ja hyvinvointia. Castrén & Snellmanilla haluttiin luoda etupaketti, josta jokainen voi itse valita omaan elämäntilanteeseensa ja omien mieltymystensä mukaiset edut.

  7. Maksamme kohtuullista palkkaa. Palkitseminen on johdonmukaista ja perustuu selkeisiin periaatteisiin ja pelisääntöihin. Tehtävien vaativuusarvioinnin avulla varmistamme, että palkitseminen on kilpailukykyistä ja vastaa mahdollisimman johdonmukaisesti erilaisia tehtäviä toimistossa. Vertaamme säännöllisesti palkitsemiskäytäntöjämme ja palkkatasojamme eri sektoreihin, toimialoihin ja toimijoihin yleisen kehityksen seuraamiseksi. Valmistuvan juristin palkkauksessa noudatamme Juristiliiton suositusta. Meillä on käytössä bonus- ja kannustinjärjestelmät, ja palkitsemme ja kiitämme onnistumisista myös erilaisilla pikapalkitsemisen keinoilla.