Associate Juho Aaltonen

Harjoittelijasta juristiksi: Arvokkaita oppeja työelämään

Juho Aaltonen aloitti Castrén & Snellmanilla associate-lakimiehenä toukokuussa 2015. Sitä ennen hän työskenteli toimistollamme sekä vanhempana harjoittelijana että Knowledge Management -harjoittelijana. Juho kokee saaneensa harjoittelujaksoista hyvät eväät juristin tehtäviin.

– KM-harjoittelu oli opettavaista, sillä tiedonhakuun tuli rutiinia. Tiedonhaku on kuitenkin juristin työn peruskauraa kaikilla tasoilla, joten taidosta on varmasti hyötyä myöhemmin työuralla. Harjoittelujakso oli senkin takia mukava, että pesti oli vuoden mittainen, joten pääsin hyvin sisälle työtehtäviin ja työyhteisöön, Juho kertoo.

Vanhemman harjoittelijan tehtävät olivat astetta vaativampia. Juho kuitenkin kokee, että tehtävät tarjosivat sopivasti haastetta ja kehittymismahdollisuuksia. Työssä näki hyvin läheltä, mitä nuori juristi tekee isossa asianajotoimistossa.

– Vanhemmat harjoittelijat pääsevät hyvin sisälle toimeksiantoihin ja näkevät paremmin kokonaiskuvan. KM-harjoittelijan tehtävät olivat pienempiä palasia toimeksiannoista. Vanhempana harjoittelijana sain itse tuottaa tekstejä ja pääsin käsiksi pitempiin projekteihin. Autoin paljon esimerkiksi yhtiökokousmateriaalien laatimisessa ja avustin yrityskauppaprojekteihin liittyvissä toimissa.

Haasteellisten ja mielenkiintoisten tehtävien lisäksi oppimisprosessia vahvistivat kattava perehdytysohjelma ja oma tutor, joka toimi harjoittelun ajan tukena ja antoi palautetta ja vinkkejä tulevaa uraa varten.

Juho on viihtynyt Cassulla erittäin hyvin. Hän kehuukin toimiston yhteishenkeä.

– Arvot näkyvät siinä, että täällä on vahva keskinäinen kunnioitus. Myös harjoittelijan tekemään työhön luotetaan. Se tuo lisämotivaatiota, sillä totta kai jokainen haluaa olla luottamuksen arvoinen ja tehdä työnsä parhaalla mahdollisella tavalla. Täällä on myös matala hierarkia, joten on mutkatonta työskennellä kenen kanssa tahansa.

Juholla on myös kauppatieteiden maisterin tutkinto, joten työskentely liikejuridiikkaan erikoistuneessa asianajotoimistossa oli luonteva uravaihtoehto. Harjoittelut auttoivat hahmottamaan vielä paremmin, mikä oikeudenala kiinnostaa eniten.

– Opiskeluaikana olin kiinnostunut useasta oikeudenalasta eikä yksi noussut erityisesti ylitse muiden. Vanhempana harjoittelijana tein paljon yhtiöoikeuteen liittyviä tehtäviä. Sen myötä kiinnostukseni yhtiöoikeutta kohtaan kasvoi. Koska työ isossa asianajotoimistossa innosti ja Cassu tuntui työpaikkana ja työyhteisönä erinomaiselta, oli selvää, että jatkoin mielelläni Cassulla myös valmistumisen jälkeen.

Valmistuttuaan Juho aloitti työt associate-lakimiehenä Yhtiöoikeus-palvelussamme.