”Juristin tärkein ominaisuus on uteliaisuus ja halu oppia uutta”

Ilona Karppinen on kulkenut pitkän ja vaiherikkaan urapolun Castrén & Snellmanilla aina nuoremmasta harjoittelijasta nykyiseen partnerin työhön.

Ilona aloitti polun alkupäästä nuorempana harjoittelijana syksyllä 2003 toisen opiskeluvuotensa aikana. Hän jatkoi työskentelyään Castrén & Snellmanilla ohjaavana harjoittelijana sekä silloin aivan uudessa harjoitteluohjelmassa oikeusinformaatikkona. Ranskan vaihto-opiskelun jälkeen Ilona palasi toimistolle ja jatkoi vanhempana harjoittelijana ja siitä edelleen projektityöntekijänä. Vuonna 2007 harjoittelijan polku tuli päätökseen, kun Ilona valmistui oikeustieteellisestä tiedekunnasta ja aloitti associate-juristina.

Ilonan ydinosaamiseen kuuluvat riitojen ratkaiseminen ja yhtiöoikeus. Hän hoitaa esimerkiksi kotimaisia ja kansainvälisiä kaupallisia riitoja sekä välimiesmenettelyjä. Haastavat ja pitkään kestävät riitaoikeudenkäynnit vaativat juristilta paljon osaamista kulloinkin kyseessä olevasta toimialasta tai esimerkiksi riidan kohteena olevasta laitteesta tai tietojärjestelmästä. Työssä oppii uutta joka päivä.  

”Jokainen toimeksianto on oppimisen paikka. Juristin täytyy perehtyä asiakkaan toimialaan, tuotteeseen ja koko bisnekseen”, Ilona kertoo.

”Siksi yksi hyvän juristin ominaispiirre onkin uteliaisuus sekä halu ymmärtää ilmiöitä ja oppia uutta. Kehittyminen on tässä työssä välttämättömyys.”

Auskultointi ja työkomennus kasvattivat juristin taitoja

Ilona on luonut uraansa samassa asianajotoimistossa, mutta hän on onnistunut tekemään siitä monipuolisen erilaisten kokemusten kautta. Vuonna 2009 Ilona auskultoi vuoden Helsingin käräjäoikeudessa ja näki oikeudenkäyntejä pöydän toiselta puolelta; millaista on riippumaton ratkaisuvalta. Auskultoinnin jälkeen hän valmistui varatuomariksi.

Vuonna 2013 Ilona oli työkomennuksella Rautaruukilla (nykyisin yritysjärjestelyiden seurauksena osa  SSAB-yhtiötä), ja oppi laaja-alaisesti sopimusjuridiikkaa ja miten asianajotoimiston palvelu näyttäytyy asiakkaalle. Neljä vuotta myöhemmin hän työskenteli yhdeksän kuukauden jakson yhdessä Ruotsin suurimmista asianajotoimistoista Mannheimer Swartlingilla.  

”Olen todella kiitollinen työnantajalleni ja esihenkilölleni siitä, että minua on aina tuettu ja olen päässyt toteuttamaan urahaaveitani. Toimisto mahdollisti sen, että sain työskennellä Mannheimer Swartlingilla ja kehittää kansainvälistä osaamistani .” 

Osallistuminen kansainväliseen järjestötyöhön leimaa Ilonan uraa. Hän on aktiivinen muun muassa maailman suurimmassa asianajajien yhteisössä, International Bar Associationissa. Hän on hoitanut järjestössä Litigation Committeen eri vastuutehtäviä. Ilonan mielestä jokaisen juristin kannattaa verkostoitua laajasti ja olla järjestöissä aktiivisesti mukana. Kansainvälisissä järjestöissä tapaa parhaita juristeja ympäri maailman.

Oppiminen edellyttää kipinää ja intoa

Asianajajan ammatti edellyttää jatkuvaa oppimista. Suomen Asianajajaliitto velvoittaa asianajajia kouluttautumaan 18 tuntia vuodessa. Ilona kiittelee Castrén & Snellmania useista eri sisäisistä koulutuksista koko henkilökunnalle ja muun muassa Cassu College -koulutussarjasta, jossa lähes kuukausittain käydään läpi ajankohtaisia teemoja alalta ja juridiikan ulkopuoleltakin.

Ilona allekirjoittaa sen ajatuksen, että juristin työ on elinikäistä oppimista.

”Haaveenani on edelleen kehittyä ja oppia Castrén & Snellmanilla. Oman osaamisen jatkuva kehittäminen on iso osa juristin työn mielekkyyttä ja mielenkiintoa.”

Toukokuussa 2021 Ilona kutsuttiin osakkaaksi 1.2.2022 alkaen.