Osakas Heidi Paalanen-Koev

Venäjä-osaamiselle on aina kysyntää

Vuonna 1997 Helsingin yliopiston oikeustieteen opiskelija Heidi Paalanen-Koev teki hieman erikoisen ratkaisun ja lähti jatko-opiskelijaksi Pietarin yliopistoon. Siihen aikaan Venäjä ei ollut suosittu vaihtokohde tulevien juristien keskuudessa, mikä vaikutti ratkaisevasti hänen urakehitykseensä. Venäjän kielen taidolla sekä maan oikeusjärjestelmän ja kulttuurin tuntemuksella on ollut myöhemmin valtavasti kysyntää. 

– Minua ei alun perin rekrytoitu Venäjään liittyviin tehtäviin, ja siitä muistutettiin useaan otteeseen ensimmäisenä vuotenani. Venäjän kielen taito on kuitenkin niin harvinaista ikäisteni juristien keskuudessa, että se väkisinkin suuntaa uraa. Se ei haittaa, sillä Venäjään liittyvät toimeksiannot ovat tavattoman mielenkiintoisia. Olen tykännyt työstäni valtavasti!

Heidi on hoitanut vuosien saatossa useita kansainvälisiä yritysjärjestelyjä, ja niihin liittyvät lakipykälät ovat tulleet tutuiksi. Asiakkaat ovat kuitenkin aina erilaisia. Se on juristin työn suolan, jonka ansiosta työ pysyy vaihtelevana ja sopivan haasteellisena.

– Vaikka jokin asia on itselle tuttu, niin täytyy muistaa, että asiakkaalle se saattaa olla ihan uusi. Täytyy siis pystyä sopeuttamaan oma toimintansa ja kommunikaationsa juuri asiakkaalle sopivaksi. Erilaisista asiakaskohtaamisista saa sitä kipinää perustyöhön.

Nauravaisen Heidin puhe pulppuaa iloiseen tahtiin. Hänen mielestään yksi Castrén & Snellmanin tärkeimmistä voimavaroista on, että jokainen voi olla oma itsensä.

– Meidän vahvuutena on erilaisuuden sietäminen. Juristit saattavat olla aika homogeeninen joukko, ja juristien piireissä minua on pidetty aika boheemina tyyppinä. Olen kuitenkin saanut olla oma itseni, sillä täällä ei pyritä tasapäistämään. Annetaan kaikkien kukkien kukkia!