Yritysvastuu

Yritysvastuu oikeudellistuu vauhdilla. Yritysvastuuta ja ESG-asioita ovat pitkään säännelleet kansainväliset suositukset, joihin edelläkävijäyritykset sitoutuvat vapaaehtoisesti. Yritysvastuun sääntely koskettaa kaikkia yrityksiä joko suoraan tai välillisesti.

Tuleva yritysvastuudirektiivi asettaa suuryrityksille kestävän liiketoiminnan huolellisuusvelvoitteen. Velvoitteen mukaan yrityksen on tunnettava koko arvoketjunsa haitalliset ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutukset ja vähennettävä niitä. Lisäksi suuryritysten on jatkossa mukautettava toimintansa Pariisin sopimuksen 1,5 celsiusasteen tavoitteen mukaiseksi eli käytännössä leikattava niin omia kuin arvoketjunsa hiilidioksidipäästöjä. Taksonomia, kestävän rahoituksen tiedonantoasetus, vastuullisuus- ja viherväittäminen sääntely ja yritysvastuuraportointidirektiivi muuttavat raportointi-, sopimus- ja markkinointikäytäntöjä. Myös johdon vastuukysymykset aktualisoituvat.

Edistämme asiakkaidemme vihreän ja reilun siirtymän hankkeita, sosiaalisen vastuun toteutumista sekä yritysvastuulainsäädännön vaatimusten toimeenpanoa osana corporate governance -käytäntöjä. Neuvomme niin pörssiyrityksiä kuin perheyhtiöitäkin.

Yritysvastuukysymyksiin erikoistuneet asiantuntijamme tekevät tiivistä yhteistyötä erityisesti toimistomme energia-, ympäristö- ja markkinointioikeuden sekä corporate governance -asiantuntijoiden kanssa. Palvelemme asiakkaitamme muun muassa seuraavissa asioissa:

Tarjoamme asiakkaillemme ESG-lainsäädännön seurantapalvelun, ja koulutamme asiakkaitamme oikeudellistuvan yritysvastuun kysymyksistä. Net Zero Lawyers Alliancen jäsenenä olemme sitoutuneet tarjoamaan asiakkaillemme kattavia oikeudellisia palveluita nettonollapolulla.

 

{{result.date}}


{{cases.loadMore}}