STRUKTUROINTI

Verotus on usein yksi merkittävä tekijä, kun valitset parasta toteuttamistapaa yritys- tai kiinteistökauppaan, yritysjärjestelyyn, kannustinjärjestelmään tai pääomarahastorakenteeseen. Verotuksellisesti toimivan rakenteen suunnitteleminen vaatii ammattitaitoa: sama malli voi olla järkevä välittömän verotuksen kannalta mutta käyttökelvoton välillisen verotuksen näkökulmasta. Asiantuntijoidemme monipuolinen osaaminen takaa sen, että suunnitelmasi on kokonaisuutena toimiva.

Rakennesuunnittelussa on verotuksen ohella huomioitava lukuisia muita tekijöitä. Yrityksesi hyötyy monipuolisesta asiantuntemuksestamme, jossa vero-osaaminen yhdistyy kattavaan yritysjärjestelyjen, rahoitusinstrumenttien, kiinteistö- ja pääomarahoitusliiketoimien ja kannustinohjelmien tuntemukseen. Tuotamme asiakkaillemme lisäarvoa kokoamalla tiimiimme eri oikeudenalojen asiantuntijoita. Rajat ylittävissä toimeksiannoissa teemme yhteistyötä tunnettujen kansainvälisten verojuristien kanssa.

Wide-ranging practice with notable expertise on transactional matters, including M&A, capital markets and real estate mandates. Also active on cross-border tax planning, transfer pricing and tax litigation.
Chambers Europe