Kannustin- ja sitouttamisjärjestelyt

Ammattitaitoisesti toteutetut kannustin- ja sitouttamisjärjestelyt tukevat yrityksen strategiaa ja omistajastrategiaa sekä motivoivat avainhenkilöstöä.

Kun suunnittelet kannustin- ja sitouttamisjärjestelyitä, tarjoamme käyttöösi laajan asiantuntemuksemme verotuksen, työoikeuden ja yhtiöoikeuden sekä tarvittaessa arvopaperimarkkinaoikeuden ja pääomasijoittamisen aloilta. Avustamme asiakkaitamme erilaisten järjestelyiden toteuttamisessa aina järjestelyn tavoitteet ja yrityksen erityispiirteet huomioon ottaen.

Palvelemme asiakkaitamme muun muassa seuraavissa asioissa:

  • optio- ja osakeperusteisten järjestelyiden suunnittelu ja toteuttaminen
  • osakassopimukset
  • lisäeläkejärjestelyt
  • veroneuvonta
  • corporate governance -kysymykset
  • kannustin- ja sitouttamisjärjestelyihin liittyvät arvopaperimarkkina-asiat.

Asiakkaitamme ovat suuret ja keskisuuret yritykset, pääomasijoittajat sekä start-up- ja kasvuyritykset.

Kokeneet asiantuntijamme ovat saaneet tunnustusta alansa johtavina osaajina useissa kansainvälisissä asianajoalan hakemistoissa.

Kun suunnittelet kannustin- ja sitouttamisjärjestelyitä, tarjoamme käyttöösi laajan asiantuntemuksemme verotuksen, työoikeuden ja yhtiöoikeuden sekä tarvittaessa arvopaperimarkkinaoikeuden ja pääomasijoittamisen aloilta.

{{result.date}}


{{cases.loadMore}}