Rikos­prosessit ja tutkinnat

Meillä on vankka kokemus erilaisten laajojen liike-elämän rikosprosessien hoitamisesta ja rikostutkinnoissa avustamisessa. Avustamme yhtiöitä, yhtiöiden johtoa ja muita yhtiöiden henkilövastaajia. Edustamme sekä asianomistajia että vastaajia.

Palvelumme kattaa rikosprosessin kaikki vaiheet. Avustamme viranomaisprosesseissa, esitutkinnassa ja rikosoikeudenkäynneissä. Usein parhaaseen lopputulokseen päästään, kun asiakas kääntyy puoleemme esitutkintavaiheessa ennen poliisikuulusteluja.

Asiakkaan tukena on rikosasianajajan lisäksi tarvittaessa substanssialan erityisasiantuntija. Rikosprosessiin ja kulloiseenkin oikeudenalaan liittyvän syvällisen osaamisen lisäksi meillä on ymmärrys asiakkaan liiketoimintaympäristöstä. Näin asiakas saa korkeatasoisen avun tehokkaasti.

Hoidamme muun muassa seuraavia asioita:

  • talousrikokset, valkokaulusrikokset
  • liikesalaisuusrikokset
  • ympäristörikokset
  • työturvallisuusrikokset ja työrikokset
  • tieto- ja viestintärikokset, tietomurrot
  • verorikokset
  • virkarikokset
  • yksityisyyden suojaan ja sananvapauteen liittyvät rikokset
  • arvopaperimarkkinarikokset
  • rahanpesurikokset

Edustamme asiakkaitamme myös rikosasioihin liittyvissä vahingonkorvauskysymyksissä.

 

{{result.date}}


{{cases.loadMore}}