OIKEUDEN­KÄYNNIT

Käänny puoleemme, kun tarvitset maan parhaita oikeudenkäyntiasianajajia.

Räätälöimme jokaiseen oikeudenkäyntiin tiimin, joka tuntee asiakkaamme toimialan ja hallitsee riitaan sovellettavan erityislainsäädännön.

Hoidamme muun muassa

 • yritysjärjestelyihin liittyviä riitoja
 • teknologialiitännäisiä riitoja
 • rahoitus- ja vakuutusalan riitoja
 • kiinteistö- ja rakennusalan riitoja
 • energia-alan riitoja
 • yhtiöoikeudellisia riitoja
 • kilpailuoikeudellisia vahingonkorvausasioita
 • asiantuntijapalveluihin, tuotevastuuseen ja ympäristövastuuseen liittyviä riitoja
 • jälleenmyyntiin ja agenttisopimuksiin liittyvä riitoja
 • mediaan ja urheiluoikeuteen liittyviä riitoja
 • talousrikosasioita.

Edustamme asiakkaitamme myös rajat ylittävissä riidoissa.

 

{{result.date}}


{{cases.loadMore}}