Listayhtiöiden sulautumiset, yhdistymiset ja uudelleen­järjestelyt

Sulautumiset, yhdistymiset ja uudelleenjärjestelyt ovat keskeisiä strategisen suunnittelun keinoja listayhtiön omistaja-arvon kasvattamiseksi.

Neuvomme asiakkaita sulautumismenettelyissä ja niihin liittyvissä osakeanneissa, listautumisissa, esitteiden laadinnassa sekä listayhtiöitä koskevien järjestelyiden vaatimissa viranomaisluvissa, rekisteröinneissä ja hyväksynnöissä. Meillä on vuosikymmenten kokemus Suomen merkittävimmistä ja monimutkaisimmista yrityskauppa- ja pääomamarkkinajärjestelyistä ja niihin liittyvästä dokumentaatiosta. Palvelumme kattavat listayhtiöiden uudelleenjärjestelyiden kaikki osa-alueet ja vaiheet.

Muodostamme projektitiimin järjestelyssä tarvittavan asiantuntemuksen ja yhtiöiden toiminnan edellyttämän toimialatuntemuksen mukaisesti, ja tarvittaessa täydennämme tiimiä niin, että asiakkaan käytössä on aina oikeanlaista osaamista. Tyypillisesti järjestelyihin osallistuu yhtiöoikeuteen, kilpailuoikeuteen, rahoitukseen, vero-oikeuteen, työoikeuteen, ympäristöoikeuteen ja juridiseen kääntämiseen erikoistuneita toimistomme asiantuntijoita.

Palveluihimme kuuluvat esimerkiksi

  • yhdistymiset, sulautumiset ja absorptiosulautumiset
  • rajat ylittävät käänteiset absorptiosulautumiset
  • kotipaikan siirrot
  • yhtiömuodon muutokset.

{{result.date}}


{{cases.loadMore}}