Julkiset osto­tarjoukset

Julkinen ostotarjous on yksityiskohtaisesti säännelty prosessi, jossa korostuu sekä tarjouksen tekijän että kohteen huolellisuus. Tarjoajan tulee ottaa huomioon osakkeenomistajien tasapuolinen kohtelu ja sisäpiirivelvoitteet, kun taas kohteen hallituksen tulee kaikissa tilanteissa edistää kaikkien osakkeenomistajien etua.

Olemme kokenut ja luotettava neuvonantajasi tämän monipolvisen menettelyn kaikissa vaiheissa. Vaikutamme aktiivisesti myös alan lainsäädännön ja toimintaohjeiden, kuten uuden arvopaperimarkkinalain ja Helsinki Takeover Code -suosituksen kehitykseen.

  • Julkisiin ostotarjouksiin liittyvä neuvonanto ja prosessinhallinta
  • Tarjousasiakirjojen laadinta
  • Sisäpiiriasioihin liittyvät kysymykset
  • Tiedottaminen ja liputusilmoitukset
  • Takeover-ohjeistukset ostotarjouksen varalta

Avustamme säännöllisesti niin tarjousta harkitsevia osapuolia kuin kohdeyhtiöitäkin.

Kansainväliset hakemistot The Legal 500, IFLR1000, Chambers Europe ja Chambers Global luokittelevat palvelumme Suomen parhaimpien joukkoon.

Very professional; very focused; very good in prioritizing matters; very good in accelerating the deal and extremely pleasant to work with.
IFLR1000

{{result.date}}


{{cases.loadMore}}