Compliance

Menestyäkseen yritysten tulee kiinnittää yhä enemmän huomiota toimintatapoihinsa ja maineenhallintaansa.

Kyky kohdata menestyksekkäästi yllättävätkin tilanteet ja haasteet luo vahvan perustan hyvälle maineriskien hallinnalle.

Autamme sinua raivaamaan järjestelmä- ja organisaatiosiilojen kaltaisia esteitä. Koemme onnistuneemme, kun integriteettiriskien hallinnasta on muodostunut olennainen osa yrityksesi kokonaisvaltaista johtamisjärjestelmää ja vastuullista liiketoimintaa.

Olemme kehittäneet compliance management -järjestelmän, jonka osa-alueet ovat

  • strateginen suunnittelu
  • organisaatiosuunnittelu
  • ohjelmasuunnittelu
  • seuranta ja kehittäminen
  • kriisinhallinta
  • tutkimukset.

Avustamme väärinkäytösepäilyjen tutkimuksissa kaikkialla maailmassa. Tuotamme objektiivista tietoa tapahtuneesta päätöksenteon tueksi ja olemme apunasi ongelman ratkaisussa, mikäli tutkimustulokset antavat siihen aihetta.

Kokonaisvaltainen lähestymistapamme kattaa kaikki compliancen osa-alueet, kuten kilpailuasiat, tietosuojan sekä lahjonnan ja petosten estämisen. Olemme tunnettuja ketteryydestä, jolla neuvomme ja autamme compliance-asioissa ja integriteettiriskien hallintaan liittyvissä haasteissa liiketoimintaympäristöjen muuttuessa. Meidät tunnetaan myös tavasta, jolla menestyksekkäästi kyseenalaistamme vanhoja toimintamalleja.