Virve Jalkanen

Compliance Specialist

Avustan asiakkaitamme erilaisten pakoteliitännäisten toimeksiantojen kanssa. Teen pakotetarkistuksia sekä tarkistan hankintaketjujen ja potentiaalisten yhteistyökumppanien ja toimittajien pakoteriskejä. Teen asiakkaillemme myös taustaselvityksiä ja laajempia KYC-muistioita. Näiden lisäksi seuraan päivittyvää pakotelainsäädäntöä ja EU:n, YK:n, Ison-Britannian ja Yhdysvaltojen tekemiä päivityksiä pakotelistoille.

Tavoitteenani on varmistaa, että asiakkaidemme projektit etenevät sujuvasti ja että asiakkaamme voivat luottaa siihen, että tarvittavat taustaselvitykset on tehty huolellisesti.

Avustan lisäksi Maksukyvyttömyysmenettelyt-tiimiämme erinäisten maksukyvyttömyyteen liittyvien toimeksiantojen kuten konkurssi- ja saneerausmenettelyjen kanssa.