Evelina Schmuckli

kääntäjä

Toimin Castrén & Snellmanin käännösryhmässä. Käännän laaja-alaisesti juridiikkaa ja viestintää koskevia tekstejä englannista suomeen ja suomesta englantiin. Viihdyn etenkin laajojen toimeksiantotekstien parissa.

Minua kiinnostavat yleisesti kestävään kehitykseen ja vastuullisuuteen liittyvät asiat, joihin nykyisin kiinnitetään hyvin paljon huomiota liikejuridiikassa. Koen työni merkitykselliseksi, sillä saan olla kääntämieni tekstien kautta mukana muuttamassa maailmaa. Arvostan myös toimistomme yhdessä tekemisen kulttuuria: autamme kaikki yhdessä asiakkaitamme ja kollegoitamme loistamaan.

Ennen Castrén & Snellmanille tuloani työskentelin teknisenä kirjoittajana eräässä globaalissa tekniikan alan yrityksessä, jossa tuotin eri laitteiden ja järjestelmien englanninkielisiä käyttöohjeita. Sitä ennen toimin pitkään kääntäjänä sekä freelance-pohjaisesti että käännöstoimiston in house -kääntäjänä. Olen kääntänyt runsaasti muun muassa markkinointia, tekniikkaa ja elokuva-alaa käsitteleviä tekstejä useille asiakkaille. Eräät urani mielenkiintoisimmista ajoista ovat olleet käännöstoimistoaikaiset työkomennukseni Piilaaksossa, jossa laadin paikan päällä markkinointikäännöksiä maailmanlaajuiselle kuluttajaelektroniikka-alan yritykselle.

Olen aina ollut kiinnostunut eri kielistä ja kulttuureista sekä ylipäätään kielestä ilmiönä. Olen koulutukseltani filosofian maisteri. Helsingin yliopistossa pääaineeni oli englannin kääntäminen ja yksi sivuaineistani saksan kääntäminen. Opiskelin myös alkeita muista kielistä, joista suosikkini oli japani.