12.5.2022

Castrén & Snellman osallistuu EU:n monimuotoisuuskuukauteen

Castrén & Snellman osallistui viime viikolla EU:n monimuotoisuuskuukauteen järjestämällä paneelin, jossa toimistomme työntekijät keskustelivat yhtiömme strategiasta, arvoista ja monimuotoisuudesta. Paneeli jatkoi toimistomme sisäistä monimuotoisuustyötä, jonka tavoitteena on parantaa henkilöstömme kokemusta monimuotoisuudesta ja työyhteisöön kuulumisesta.

Monimuotoisuudella on yhteys jokaiseen toimistomme arvoista: kipinään, arvonantoon, rohkeuteen ja vastuunkantoon. Eniten kosketuspintoja monimuotoisuuteen panelistit löysivät rohkeudesta. Monimuotoinen työyhteisö vaatii rohkeutta toimia omana itsenään ja rohkeutta puuttua epäasialliseksi koettuun käytökseen.

Arvojen rinnalla monimuotoisuustyön tärkeä kiinnekohta on Castrén & Snellmanin strateginen tavoite olla alan paras työpaikka. Panelistit totesivat, että erilaiset näkemykset lisäävät työyhteisön hyvinvointia ja välittyvät näin asiakastyössä.  

Yhdenvertaisuuskysely nosti esille tarpeen puhua monimuotoisuudesta

Monimuotoisuustyömme mittarina käytämme henkilöstön yhdenvertaisuuskyselyä, jonka toteutimme viimeksi tämän vuoden alussa. Kyselyyn vastanneista 80 prosenttia oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä väittämästä, jonka mukaan työyhteisömme ilmapiiri tukee sitä, että cassulaiset voivat halutessaan yhdenvertaisesti ilmaista kuulumistaan erilaisiin vähemmistöihin.

Käänteisesti viidesosa vastaajista koki, ettei tämä toteudu.

Kommenteista pystyi päättelemään, että vaikka varsinaista estettä vähemmistöidentiteetin esiin tuomiseen ei ehkä työpaikan puolelta havaittu, niin esimerkiksi alan heteronormatiivisuus ei kannusta tuomaan esiin valtavirrasta poikkeavaa identiteettiä.

Mitä olemme tähän mennessä tehneet?

Käynnistimme monimuotoisuustyömme vuonna 2020. Tunnistimme henkilöstökeskusteluissa monimuotoisuuden meillä tärkeitä ulottuvuuksia. Sen perusteella suunnittelimme ja toteutimme sarjan monimuotoisuustekoja.

  • Monimuotoisuuskoulutus: Toteutimme koko henkilöstölle suunnatun koulutussarjan, jossa käsiteltiin Includia Leadershipin Jonna Louvrierin johdolla erilaisuutta ja tiimien dynamiikkaa sekä inklusiivisuuden edistämistä työyhteisössä. Kokemusasiantuntija Jani Toivola kertoi vähemmistöjen asemasta työyhteisöissä.
  • Monimuotoisuusperehdytys: Syksyllä 2021 pilotoimme uutta verkkopohjaista perehdytysmateriaalia monimuotoisuudesta. Syksyn pilotoinnin jälkeen lanseerasimme kokonaisuuden koko henkilöstölle ja otimme sen osaksi uusien työntekijöiden perehdytysohjelmaa.
  • Peruskoululaisten työharjoittelu: Aloitimme yhteistyön helsinkiläisen peruskoulun kanssa tarjoamalla työharjoittelu- eli tet-paikkoja nuorille. Koulun oppilaat eivät perinteisesti jatka oikeustieteen opintoihin. Tavoitteena on tehdä asianajoalaa tutuksi nuorille ja kannustaa jatkossa uusia opiskelijoita lakiopintojen pariin.
  • Sukupuolineutraalit termit: Otimme keväällä 2021 käyttöömme sukupuolineutraalit termit, mm. juristi ja esihenkilö sisäisesti ja asiakastyössä.  

Jatkamme työtä monimuotoisemman työpaikan eteen tapahtumilla ja koulutuksilla. Haluamme myös laajentaa kouluyhteistyötämme, jotta asianajoala muuttuisi tulevaisuudessa monimuotoisemmaksi.