27.1.2020

Vastuullisuusasioiden edelläkävijä Castrén & Snellman YK:n Global Compactiin ensimmäisenä suomalaisena asianajotoimistona

Castrén & Snellman on hyväksytty YK:n Global Compactin jäseneksi. Global Compact on maailman laajin yritysten vastuullisuusaloite. Mukana olevat yritykset ja yhteisöt sitoutuvat noudattamaan aloitteen kymmentä periaatetta, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työelämän oikeuksia, ympäristöä ja korruption estämistä. Jäsenet raportoivat periaatteiden toteutumisesta vuosittain.  

-  Vastuullisuudesta on tullut menestyksellisen liiketoiminnan ajuri, ja tämä heijastuu myös juridiikan alaan. Castrén & Snellman on huolehtinut oman toimintansa vastuullisuudesta jo pitkään, kertoo toimiston vastuullisuusasioista vastaava osakas Anna Kuusniemi-Laine.

- On hienoa, että saamme tuoda oman panoksemme Global Compactin vaikuttavaan työhön ensimmäisenä suomalaisena asianajotoimistona. Uskomme, että Global Compactin kaltaiset yhteiset aloitteet ovat ratkaisevassa asemassa kestävämmän tulevaisuuden rakentamisessa, Anna jatkaa.

Global Compactin allekirjoittajia on maailmalla lähes 10 500 ja Suomessakin satakunta.

Vastuullisuus kuuluu vahvasti Castrén & Snellmanin arvoihin. C&S on yritysvastuuverkosto FIBSin, Climate Leadership Coalitionin, Finsifin ja Eselan jäsen. Vuonna 2009 Castrén & Snellmanista tuli  Suomen asianajotoimistoista ensimmäinen WWF Green Office -verkoston jäsen.

Lue lisää vastuullisuustyöstämme: 

Global Compactin 10 periaatetta

IHMISOIKEUDET
1. Yritysten tulee kunnioittaa ja tukea yleismaailmallisia ihmisoikeuksia.
2. Yritysten tulee huolehtia, että ne eivät ole osallisina ihmisoikeuksien loukkauksiin. 

TYÖVOIMA
3. Yritysten tulee kunnioittaa ja tukea työläisten oikeuksia vapaaseen järjestäytymiseen sekä yhteisesti sovittuihin työehtoihin.
4. Yritysten tulee estää kaikenlainen pakkotyön käyttö.
5. Yritysten tulee kokonaan luopua lapsityövoiman käytöstä.
6. Yritysten tulee estää työvoiman syrjiminen.

YMPÄRISTÖ
7. Yritysten tulee noudattaa varovaisuusperiaatetta ympäristöön vaikuttavien toimenpiteiden kohdalla.
8. Yritysten tulee tukea aloitteita, jotka edistävät suurempaa vastuullisuutta luonnonvaroja käytettäessä.
9. Yritysten tulee edistää ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämistä ja käyttöönottoa.

KORRUPTIO
10. Yritysten tulee työskennellä kaikkia korruption eri muotoja vastaan, mukaan lukien kiristys ja lahjonta.