4.2.2021

Pääomasijoittaminen vauhdittaa talouskasvua

Pääomasijoittajat lähtevät vuoteen 2021 hyvistä asemista. Ennustamme, että tänä vuonna pääomasijoittajat tekevät merkittävästi aiempaa enemmän sijoituksia ja yrityskauppoja.

Vuosien varainkeruun ansiosta pääomasijoitusrahastoilla on käytössään suuret määrät sijoitettavaa pääomaa, jolle etsitään aktiivisesti sijoituskohteita. Tavanomaista hiljaisempi yrityskauppavuosi 2020 loi patoutunutta kysyntää. Myös matala korkotaso, velkarahoituksen hyvä saatavuus, valtioiden ja keskuspankkien voimakkaat elvytystoimet sekä koronavirusrokoteohjelmien käynnistyminen tukevat markkinoiden aktivoitumista.

Kansainvälisten ja kotimaisten pääomasijoittajien kiinnostuksen kohteena ovat nyt suomalaiset kasvuyritykset. Startupit ovat viime vuosina onnistuneet kehittämään nopean kansainvälisen kasvun mahdollistavia teknologioita ja liiketoimintamalleja, joissa pääoman tarve on aikaisempaa suurempi. Kansainvälistymistrendi voimistui jo vuonna 2020, jolloin startupeihin virtasi ennätysmäärä ulkomaista pääomaa ja rahoituskierrokset olivat aiempaa merkittävästi suurempia. Perinteisemmillä sektoreilla puolestaan suosiossa ovat yhä sijoitushankkeet, joissa kasvua haetaan nopeiden peräkkäisten yritysostojen avulla.

Vaikuttavuussijoittaminen on pääomasijoittamiseen voimakkaasti vaikuttava megatrendi. Markkinoille on tullut uusia innovatiivisia vaikuttavuusrahastoja, ja myös perinteisemmät rahastot integroivat vaikuttavuuden arvioinnin yhä kiinteämmin sijoitusstrategioidensa osaksi. Tässä kehityksessä institutionaalisilla rahastosijoittajilla on tärkeä rooli. Myös pääomarahasto-osuuksien jälkimarkkinat kiinnostavat nyt institutionaalisia sijoittajia.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että pääomasijoitusala vauhdittaa tehokkaasti talouskasvua, uusia innovaatioita ja työllisyyttä. Pääomasijoittajien rahoittamat kasvutarinat johtavat ennen pitkää myös pörssilistautumisiin ja merkittäviin yrityskauppoihin. Pääomasijoittajat ovatkin osaltaan edistämässä talouskasvua. Tämä on yhteinen etumme.