9.2.2018

Liian moni julkinen hankinta päättyy riitaan

Markkinaoikeuteen valitettiin viime vuonna noin 480 julkisesta hankintapäätöksestä. Valituksia tehtiin kuutisenkymmentä enemmän kuin vuonna 2016, jolloin valitusten määrä laski hieman, ehkäpä oikeudenkäyntimaksujen korotuksen takia. Nyt lasku näyttää jääneen tilapäiseksi notkahdukseksi. 

Valitusten käsittely kesti keskimäärin yli kahdeksan kuukautta. Se on aivan liian kauan: hankintayksiköillä tai tarjoajilla ei ole varaa odottaa näin pitkään.

Miten hankintariitoja sitten voitaisiin välttää? Tässä vinkkejä hankintayksiköille.

  1. Selvitä, mitä haluat ostaa. Hankintayksiköt voisivat – ja niiden pitäisi – hyödyntää teknistä vuoropuhelua nykyistä enemmän, koska tarjouspyyntöä on hankalaa muuttaa enää menettelyn aikana.  

  2. Kerro tarjouspyynnössä, missä olet nyt ja mihin haluat päästä.  Tarjoajille tällainen tieto on arvokasta. Se auttaa niitä tekemään parempia tarjouksia.

  3. Jos tarjoajat esittävät tarjouspyynnöstä huomautuksia, vastaa, selvennä ja korjaa. Jos esimerkiksi tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvän kohdan ja pyytää selvennystä, älä tyydy toistamaan epäselvää tekstiä. 
  4. Perustele. Moni riita kumpuaa siitä, että toinen osapuoli kokee saaneensa epäreilua kohtelua. Jos tarjoaja ei ymmärrä, miksi sen tarjous hävisi tai sai huonot pisteet, seurauksena on usein tarpeeton oikeusjuttu. Vaikka häviö olisi tarjoajalle taloudellisesti kova isku, se on helpompi hyväksyä, jos se on perusteltu selvästi. Isoissa hankinnoissa on hyvä järjestää hävinneille tarjoajille palautekeskustelu.

    Tarjoajatkin voivat aina parantaa.

  5. Lue tarjouspyyntö ja ohjeet. Niin pahalta kuin se kuulostaakin, liian harva tarjoaja lukee tarjouspyyntöasiakirjat kunnolla. On turhaa tarjota uusinta ja kalleinta tuotetta, jos hankintayksikkö hakee edullista ratkaisua. Selvitä tarkasti, millaiseen laatuun hankintayksikkö tähtää.

  6. Mieti tarkkaan, kenen tehtäväksi tarjouksen annat.  Tarjouksen kirjoittamiseen tarvitaan joskus ennemminkin kirjanpitäjän kuin myyntitykin ominaisuuksia. Pidä huolta, että rastit ovat oikeissa ruuduissa, äläkä jätä tarjoukseen varaumia.

  7. Älä lupaa sellaista, mitä et voi pitää. Vaikka hankintayksikkö voi tukeutua siihen, mitä tarjouksessa sanotaan, lupauksista lipsuminen tietää vaikeuksia. Kilpailijat saattavat esimerkiksi viedä hankinnan markkinaoikeuteen eikä sopimusta voida suurissa hankinnoissa tehdä riidan käsittelyaikana. Tarjoukset ovat Suomen lain nojalla sitovia, ja peruuttaminen voi johtaa vahingonkorvausvelvollisuuteen.

Markkinaoikeus on viime aikoina hyväksynyt valituksista noin 20 prosenttia. Ylivoimaisesti suurin osa valituksista siis hylätään. Moni valitus olisi kannattanut alun perin jättää tekemättä. Näin valitusten käsittely nopeutuisi ja markkinaoikeus saisi keskittyä tärkeisiin tapauksiin.