19.10.2016

Vastuullinen sijoittaja aktiivisena omistajana

Vastuullinen sijoittaminen on ollut tämän syksyn kuumia puheenaiheita, vaikkakaan mistään uudesta asiasta ei ole kyse. YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteetkin täyttävät tänä vuonna jo 10 vuotta. Mitkä asiat ovat tänä päivänä sijoittajan fokuksessa?

Sijoittaja voi olla muutoksenajuri

OECD:n Roel Nieuwenkamp linjasi elokuun Suomen vierailullaan, että sijoittajien huomion kiinnittyminen vastuullisiin toimintatapoihin on muuttanut pelin luonteen täysin. Esimerkiksi hollantilainen eläkerahasto luopui osakeomistuksestaan lääkeyhtiö Mylanissa sen jälkeen, kun julkisuudessa väitettiin, että yhtiön lääkkeitä käytetään kuolemanrangaistusten täytäntöönpanossa Yhdysvalloissa.

Institutionaaliset sijoittajat ovatkin ottaneet etumatkaa vastuullisen sijoittamisen saralla jo pidemmän aikaa ja ne edellyttävät sijoituskohteissaan noudatettavan ESG (environmental, social and governance) -periaatteita.

Myös yhä useammat pääomasijoittajat tähystävät houkuttelevia sijoituskohteita vastuullisuuslinssien läpi. Tästä kertoo se, että Suomen pääomasijoitusyhdistys ry (FVCA) on parhaillaan laatimassa vastuullisen sijoittamisen suosituksia jäsenkunnalleen. Suosituksissa peräänkuulutetaan sijoittajilta aktiivista omistajuutta.

Sijoittajien pyrkimyksenä on juurruttaa vastuullisuusperiaatteensa aktiivisesti kohdeyrityksen päivittäiseen toimintaan. Korkeat vastuullisuuskriteerit ja niiden tehokas toteuttaminen voivat toimia myös strategisena etuna pääomasijoittajien varainhankinnassa.

ESG mukaan myös juridisiin asiakirjoihin

Käsillä onkin eräänlainen ESG 2.0 -ilmiö. Sijoittajakunnalla ja sijoitusten hallinnoijilla on aiempaakin vankempi tahto sitoutua ESG-periaatteisiin. Selvä merkki siitä on vastuullisuuden sisällyttäminen osaksi sijoituskohteen normaalia juridista due diligence -tarkastusta. Olemme myös käyneet keskustelua siitä, miten ESG-periaatteet sisällytetään sijoitussopimuksiin osapuolia myös juridisesti sitoviksi. 

Hyödyt irti liiketoimintamahdollisuuksista

Sijoittajan intressi vastuullisuuskysymyksissä on kaksijakoinen. ESG-analyysilla sijoittaja saa käsiinsä arvion kohdeyrityksen nykytilasta ja voi ohjata aktiivisen omistajaotteen avulla kohdeyritystä pois polulta, joka johtaisi tunnistettujen kuluriskien toteutumiseen. Toisaalta sijoittajan panostus vastuullisuuteen antaa mahdollisuuksia etsiä täysin uusia liiketoiminta-avauksia, joiden lähtökohtana voi olla esimerkiksi kestävän kehityksen edistäminen.

Vastuullisuus on tullut jäädäkseen, ja yritysten kannattaa ottaa kaikki irti kestävän kehityksen tuomista liiketoimintamahdollisuuksista esimerkiksi kiertotalouden saralla.

Syksyn mittaan vastuullisen sijoittamisen saralla on järjestetty monia tapahtumia, joissa tarjolla on hyödyllisiä kontakteja ja ideoita vastuullisuuden edistämiseen sijoitustoiminnassa. Yksi tulevista tapahtumista on ensi viikolla järjestettävä FIBS:n tilaisuus Vastuullisuus sijoitusmarkkinoilla.

lyhyesti

PRI:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Vastuullinen sijoittaminen tähtää hyvään riskinhallintaan ja pitkällä aikavälillä jatkuvaan tuottoon huomioimalla sijoituspäätöksissä myös yrityksen ympäristö- ja yhteiskuntavastuun ja hyvän hallinnon.

Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden allekirjoittaja sitoutuu seuraaviin kohtiin

1. Liittämään ESG-asiat osaksi sijoitusprosesseja

2. Toimimaan aktiivisena omistajana ja sisällyttämään ESG-asiat omistajakäytäntöihinsä

3. Edistämään sijoituskohteidensa asianmukaista ESG-raportointia

4. Edistämään vastuullisen sijoittamisen periaatteiden käyttöönottoa sijoitustoimialalla

5. Edistämään vastuullista sijoittamista yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa

6. Raportoimaan toimistaan ja vastuullisen sijoittamisen edistymisestä

Lähde: http://www.finsif.fi/ykn-periaatteet/