On hienoa, että C&S oli valmis osallistumaan tähän kansainvälisestikin poikkeuksellisen merkittävään modernin arkkitehtuurin suojeluhankkeeseen tarjoamalla asiantuntemuksensa käyttöömme pro bono -työnä.
Heikki Aalto-Alanen, Paimion parantola -säätiö

Perustajat

Säätiön perustaminen Alvar ja Aino Aallon suunnitteleman Paimion parantolan suojelemiseksi

8.1.2021

Neuvoimme Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymää ja muita perustajia pro bono -työnä toimeksiannossa, jossa perustettiin säätiö Alvar ja Aino Aallon suunnitteleman Paimion parantolan arkkitehtuurikokonaisuuden kehittämiseksi ja suojelemiseksi.

Säätiö suojelee kansainvälisesti tunnetun tuberkuloosiparantolan rakennusten arkkitehtuuria ja kulttuurihistoriallisesti arvokasta aineellista pääomaa. Säätiön tehtävänä on säilyttää kiinteistöjen ja irtaimiston muodostama kokonaisuus.

”Castrén & Snellmanin laaja-alaisesta osaamisesta ja hyvästä palvelusta oli meille suurta apua Paimion parantola -säätiön perustamishankkeen kaikissa vaiheissa ja loppuun saattamisessa. Meille tuli hankkeen kuluessa vastaan asioita, joita emme olleet osanneet riittävästi ennakoida, mutta yhdessä Castrén & Snellmanin asiantuntijoiden kanssa löysimme niihin toimivan ratkaisun", säätiön hallituksen jäsen Heikki Aalto-Alanen kommentoi.

"On hienoa, että he olivat valmiita osallistumaan tähän kansainvälisestikin poikkeuksellisen merkittävään modernin arkkitehtuurin suojeluhankkeeseen tarjoamalla asiantuntemuksensa käyttöömme pro bono -työnä”, Aalto-Alanen jatkaa.

Tulevaisuudessa parantolan tiloissa on tarkoitus järjestää muun muassa erilaisia kulttuurialan tapahtumia.

Säätiön perustivat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, valtio, Alvar Aalto -säätiö sekä Paimion ja Turun kaupungit. Paimion parantolan omistavan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on luovuttanut säätiölle parantolan kiinteistöt rakennuksineen ja irtaimistoineen.

Säätiön perustamisen taustalla on opetus- ja kulttuuriministeriön ja ympäristöministeriön asettama selvitystyö, joka alkoi vuonna 2019.

Neuvoimme asiakasta säätiön perustamisessa ja verotuksen strukturoinnissa

Ministeriöiden asettama selvitysmies Heikki Aalto-Alanen otti yhteyttä toimistoomme loppusyksystä 2019.

”Alun perin selvitysmies pyysi meitä kommentoimaan asiakirjoja. Roolimme kuitenkin kasvoi ajan kanssa. Autoimme säätiötä pääosin pro bono -työnä. Oli hienoa päästä osallistumaan toimistona tällaiseen ainutlaatuiseen hankkeeseen ja turvata suomalaisen arkkitehtuurin historiaa”, osakas Pauliina Tenhunen kertoo.

Neuvoimme asiakastamme säätiön perustamisessa ja yleishyödyllisen statuksen varmistamisessa sekä kiinteistöjen siirtoon liittyvissä veroasioissa hakemalla ennakkoratkaisuja Verohallinnolta ja suunnittelemalla yhteistyössä Verohallinnon kanssa toteutuskelpoista hallintorakennetta. Autoimme myös säätiön perustamiseen liittyvien asiakirjojen valmistelussa ja säätiön ensimmäisen talous-, toiminta- ja rahoitussuunnitelman laatimisessa.

Tiimissämme työskenteli juridiikan asiantuntijoita corporate governance-, verotus-, työoikeus ja kiinteistöpalveluistamme.

Paimion parantola on Aaltojen läpimurtoteos

Paimion parantola on vuosina 1929–33 rakennettu poikkeuksellinen kokonaistaideteos. Suunnittelijoina toimineiden Alvar ja Aino Aallon ajattelun keskiössä oli ihminen ja arkkitehtuurin parantava vaikutus.

Tuberkuloosiparantolan rakennuskokonaisuus toteutettiin kalustuksen yksityiskohtia myöten Aaltojen näkemyksen mukaisesti.

Parantolassa hoidettiin tuberkuloosipotilaita 1960-luvulle saakka, minkä jälkeen parantola muutettiin asteittain yleissairaalaksi. Sairaalatoiminnot loppuivat rakennuksessa 2010-luvun puolivälissä.

Tiimi

{{result.date}}


{{cases.loadMore}}