OP-Vuokratuotto -erikoissijoitusrahasto ja OP-Eläkesäätiö

Asuntoportfolion myynti

20.7.2021

Neuvoimme OP-Vuokratuotto -erikoissijoitusrahastoa ja OP-Eläkesäätiötä niiden myydessä asuntoportfolion. Portfolio koostuu seitsemästä kohteesta, joissa on yhteensä 345 asuntoa. Kohteista kuusi sijaitsee pääkaupunkiseudulla ja on rakennettu 2010-luvulla.

Tiimi

{{result.date}}


{{cases.loadMore}}