Boreo

Boreon ja Sievi Capitalin ehdotettu yhdistyminen

29.9.2021

Toimimme Boreo Oyj:n oikeudellisena neuvonantajana Boreo Oyj:n ja Sievi Capital Oyj:n yhdistymisessä, joka ehdotettiin toteutettavaksi osakeyhtiölain mukaisella absorptiosulautumisella.

Sievi Capital tiedotti 14.12.2021, että sen hallitus peruutti sulautumisesta päättämään koolle kutsutun ylimääräisen yhtiökokouksen todettuaan, että sulautuminen ei tule saamaan vaadittavaa enemmistöä yhtiökokouksessa. Sievi Capitalin ilmoituksen johdosta Sievi Capital ja Boreo sopivat yhtiöiden 29.9.2021 allekirjoittaman yhdistymissopimuksen päättämisestä sekä sulautumissuunnitelman raukeamisen ilmoittamisesta kaupparekisteriin.

Boreo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, joka luo arvoa omistamalla, hankkimalla ja kehittämällä B2B-liiketoimintoja Pohjois-Euroopassa. Boreon liiketoiminnot on organisoitu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: elektroniikka, tekninen kauppa ja raskas kalusto.

Sievi Capital on suomalaisten yrittäjien kumppani, joka tukee pienten ja keskisuurten yritysten arvon rakentamista, tuloksellisuutta ja kasvua sekä vahvistaa samalla koko maan kilpailukykyä.

Tiimi

{{result.date}}


{{cases.loadMore}}