Boreo

Boreon ja Sievi Capitalin ehdotettu yhdistyminen

29.9.2021

Toimimme Boreo Oyj:n oikeudellisena neuvonantajana Boreo Oyj:n ja Sievi Capital Oyj:n yhdistymisessä, joka ehdotetaan toteutettavaksi osakeyhtiölain mukaisella absorptiosulautumisella.

”Tulevalla yhtiöllä on erinomaiset edellytykset luoda kasvua hajautetun yrittäjämäisen toimintamallin myötä, ja ehdotettu yhdistyminen vahvistaa arvolupausta parhaana mahdollisena kasvualustana toimimisesta sen yhtiöille ja henkilöstölle. Tulevasta yhtiöstä tulee entistä kilpailukykyisempi kumppani sen asiakkaille ja päämiehille, ja yhtiön mahdollisuudet houkutella kyvykkäitä osaajia vahvistuvat entisestään”, kertoo Boreon toimitusjohtaja Kari Nerg.

Tulevan yhtiön alustava havainnollistava yhdistetty liikevaihto oli vuonna 2020 noin 474 miljoonaa euroa ja oikaistu käyttökate noin 59 miljoonaa euroa, josta vähemmistöjen havainnollistava osuus on 21 miljoonaa euroa. Tuleva yhtiö työllistää noin 1 700 työntekijää.

Boreo on Helsingin pörssissä listattu yhtiö, joka luo arvoa omistamalla, hankkimalla ja kehittämällä B2B-liiketoimintoja Pohjois-Euroopassa. Boreon liiketoiminnot on organisoitu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: elektroniikka, tekninen kauppa ja raskas kalusto.

Sievi Capital on suomalaisten yrittäjien kumppani, joka tukee pienten ja keskisuurten yritysten arvon rakentamista, tuloksellisuutta ja kasvua sekä vahvistaa samalla koko maan kilpailukykyä.

Tiimi

{{result.date}}


{{cases.loadMore}}