Suomen Teollisuussijoitus

Sijoitus Endev Oy:hyn

3.12.2019

Neuvoimme Suomen Teollisuussijoitus Oy:tä (Tesi) sen sijoittaessa suomalaiseen cleantech-yritykseen Endev Oy:hyn.

Endev Oy on suomalainen cleantech-yritys, joka tarjoaa ratkaisuja vedenpuhdistuksen ja erilaisten teollisten lietteiden termiseen käsittelyyn. Endevin innovatiivinen ratkaisu on kehitetty yhdyskuntajätevesilietteen käsittelemiseksi paikallisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti. Menetelmä ottaa talteen lietteen sisältämän energian ja ravinteet, katkaisemalla samalla haitta-aineiden, kuten lääkeainejäämien ja mikromuovin kierron.

Tesi on Suomen valtion pääomasijoitusyhtiö, jonka tavoitteena on taloudellisen tuloksellisuuden rinnalla suomalaisen pääomasijoitusmarkkinan kehittäminen ja talouden kasvun edistäminen. Vuoden 2018 lopussa se hallinnoi 1,2 miljardin euron sijoituksia.

Tiimi

{{result.date}}


{{cases.loadMore}}