Nord Stream 2 AG

Merenalaisen maakaasuputken luvitus

12.4.2019

Avustimme Nord Stream 2 AG:ta merenalaisen kaksoismaakaasuputkijärjestelmän luvituksessa Suomessa. Kaasuputki on Euroopan tämänhetkisistä infrastruktuurihankkeista suurin. Nord Stream 2 tarvitsee putkenlaskuun Suomen talousvyöhykkeellä kaksi lupaa: valtioneuvoston suostumuksen talousvyöhykkeen hyödyntämiseen sekä luvan putken rakentamista ja käyttöä varten. Lupahakemukset jätettiin kansallisen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) jälkeen.

Valtioneuvoston suostumusta koskevan hakemuksen käsitteli työ- ja elinkeinoministeriö. Valtioneuvosto antoi suostumuksensa 5.4.2018.

Vesilakiin perustuvasta rakennus- ja käyttöluvasta päätti Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Vesilupa myönnettiin 12.4.2018, jolloin lupaprosessi päättyi Suomessa. Vesiluvan yhteydessä Nord Stream 2:lle myönnettiin valmistelulupa, jonka johdosta rakennustyöt on voitu aloittaa lupaa koskevasta valituksesta huolimatta.

Nord Stream 2 AG on toimittanut Suomen viranomaisille ensimmäiset neljännesvuosittaiset ympäristöseurantaraporttinsa, jotka koskevat vuoden 2018 toista, kolmatta ja viimeistä neljännestä. Tulosten mukaan ympäristövaikutukset havaittiin Nord Stream 2:n lupahakemuksissa esitettyjen arvioiden mukaisiksi tai niitä pienemmiksi.

Nord Stream 2 -kaasuputket kuljettavat maakaasua Euroopan unioniin. Ne parantavat toimitusvarmuutta, tukevat ilmastotavoitteiden saavuttamista ja vahvistavat energian sisämarkkinoita. EU tarvitsee lisää luotettavia, edullisia ja kestäviä kaasunlähteitä vastatakseen kaasun kysyntään. Nord Stream 2 -kaasuputki vastaa tähän tarpeeseen, sillä se yhdistää EU:n markkinat Venäjän kaasuvarantoihin, jotka ovat maailman suurimmat.

Nord Stream 2 AG on projektiyhtiö, joka on perustettu Nord Stream 2 -putkien suunnittelua, rakentamista ja käyttöä varten. Yhtiön pääkonttori on Sveitsin Zugissa. Yhtiön omistaa maailman suurin maakaasuntoimittaja PJSC Gazprom, joka tuottaa 15 prosenttia maailman maakaasusta. Nord Stream 2 AG on allekirjoittanut hanketta varten rahoitussopimukset ENGIE:n, Shellin, Uniperin ja Wintershallin kanssa.

Matias Wallgren ja Heidi Malmberg avustivat Nord Stream AG:tä myös ensimmäisen merenalaisen maakaasuputken luvituksessa.

Tiimi

{{result.date}}


{{cases.loadMore}}