Nordea

Nordean kotipaikan siirto

5.11.2018

Castrén & Snellman toimi Nordea Bank Abp:n neuvonantajana Suomen lainsäädännön osalta järjestelyssä, jossa Nordea-konsernin emoyhtiön kotipaikka siirrettiin Suomeen 1.10.2018. Kotipaikan siirto Ruotsista Suomeen toteutettiin rajat ylittävällä käänteisellä absorptiosulautumisella, jonka seurauksena Nordea Bank AB (publ) sulautui suomalaiseen tytäryhtiöönsä Nordea Bank Abp:hen. Nordea Bank AB (publ) on purettu ja sen varat ja velat on siirretty Nordea Bank Abp:lle, joka toimii nykyisin Nordea-konsernin emoyhtiönä. Euroopan keskuspankki on myöntänyt Nordea Bank Abp:lle tarvittavan toimiluvan kesäkuussa 2018.

Tiimi

{{result.date}}