Voimme yhdessä ottaa entistäkin vahvemman roolin työkyvyn ja tuottavuuden tukemisessa suomalaisissa yrityksissä.
Ilmarisen toimitusjohtaja Timo Ritakallio Ilmarisen tiedotteessa

Ilmarinen

Eteran sulautuminen Ilmariseen

12.9.2017

Toimimme Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen oikeudellisena neuvonantajana Ilmarisen ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Eteran suunnitellussa yhdistymisessä. Ilmarinen ja Etera ovat 29.6.2017 allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Etera sulautuu Ilmariseen. Yhdistyminen toteutuu, kun Ilmarisen ja Eteran yhtiökokoukset sekä viranomaiset ovat hyväksyneet järjestelyn. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on jo katsonut, ettei järjestelyn hyväksymiselle ole kilpailuoikeudellista estettä. Yhdistymisen on tarkoitus toteutua 1.1.2018.

Yhtiöt muodostavat yhdistyessään vakavaraisen ja kustannustehokkaan työeläkeyhtiön, ja sen kautta saavutettavat synergiaedut hyödyttävät molempien yhtiöiden asiakkaita. Ilmarisen ja Eteran yhdistymisen tavoitteena on rakentaa tässä ajassa elävä innovatiivinen ja ketterä palveluyritys, joka hyödyntää tehokkaasti digitalisaation luomia mahdollisuuksia.

Yhdistyneen yhtiön eläkevarat olisivat yli 44 miljardia euroa, ja sillä olisi yhdistymisen jälkeen huolehdittavanaan yli 1,1 miljoonan suomalaisen eläketurva. Vakuutettuja olisi yhteensä yli 675 000 ja eläkkeensaajia 460 000.

  • Ilmarinen on vuonna 1961 perustettu Suomen ensimmäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka tarjoaa työeläketurvaa työntekijöille ja yrittäjille.
  • Ilmarisella on reilu puoli miljoonaa vakuutettua, joista yli 60 000 on yrittäjiä, ja noin 330 000 eläkkeensaajaa. Ilmarisella on lähes 600 työntekijää.
  • Etera on työeläkevakuutusyhtiö, joka perustettiin vuonna 2003 jatkamaan LEL Työeläkekassan toimintaa. Etera on vakuuttanut työntekijöiden lisäksi yrittäjiä vuodesta 2007.
  • Eteralla on noin 210 000 vakuutettua, joista yrittäjiä noin 10 000, ja noin 135 000 eläkkeensaajaa. Eteralla työskentelee noin 230 henkeä.

Tiimi

{{result.date}}


{{cases.loadMore}}