Hankinnat

Hankintaoikeudelliset palvelut

18.4.2017

Olemme auttaneet useita asiakkaitamme hankintatoimeksiannoissa muuttuvan sääntelyn tiimellyksessä. Olemme toimineet niin ostajan kuin tarjoajan asemassa neuvottelumenettelyissä, elinkaarihankkeissa, palveluiden ulkoistamisessa, tietojärjestelmähankinnoissa ja toimintojen uudelleen järjestelyissä. Viemme käytäntöön uusia innovatiivisia menettelyjä ja tulosperusteisia hankintoja. Esittelemme tässä muutaman hankintojen asiakasreferenssin. 

Valtion yksikön ICT-hankinnan suunnittelu ja toteutus

Avustimme valtion yksikköä merkittävässä ICT-hankinnassa, joka toteutettiin neuvottelumenettelynä. Avustimme hankinnan suunnittelussa ja toteutuksessa sekä hankintasopimuksen laatimisessa, ja asiakas sai ydintoimintojaan tukevan palvelun käyttöönsä suunnitellussa aikataulussa. Toimeksiannon hoitaminen edellytti tiimiltämme yksityiskohtaista hankintalainsäädännön, sopimusoikeuden ja sopimuskäytäntöjen tuntemusta sekä asiakkaamme toiminnan syvällistä ymmärrystä. 

Vapautus komissiolta erityisalojen henkintadirektiivin soveltamisesta

Edustimme energiatoimialan asiakastamme Euroopan komission kanssa käydyssä menettelyssä, joka johti vapautukseen erityisalojen hankintalain soveltamisesta. Hakemus perustui markkinatilanteen muuttumiseen ja vallinneeseen kilpailutilanteeseen keskenään kilpailevien tuotteiden välillä. Prosessi edellytti laaja-alaisia juridisia ja teknisiä selvityksiä sekä niihin perustuvaa vuoropuhelua komission ja kansallisten viranomaisten kanssa. Lopputuloksena on hallinnollisten rasitteiden poistuminen tilanteessa, jossa kilpailuttamisvelvollisuudelle ei hankintalainsäädännön näkökulmasta ole perustetta.

Sote-uudistukseen liittyvien hankinta- ja kilpailuneutraliteettikysymysten arviointi

Olemme avustaneet sosiaali- ja terveysalan asiakkaitamme sote-uudistukseen liittyvien hankinta- ja kilpailuneutraliteettikysymysten arvioinnissa ja auttaneet heitä kommentoimaan lakiesityksiä lainsäädäntöprosessin eri vaiheissa. Olemme myös auttaneet asiakkaitamme heidän arvioidessaan eri ratkaisuvaihtoehtojen vaikutuksia liiketoimintaansa.

Tiimi

{{result.date}}