Työnantajan velvoitekartoitukset

Työnantajan velvoitekartoitukset

Työnantajan toiminnan peruskiviä ovat lakisääteiset suunnitelmat ja muut asiakirjat, joiden laatimisesta ja päivittämisestä on kaikkien työnantajien huolehdittava. Ne luovat läpinäkyvyyttä työyhteisössä ja ulkopuolisten silmissä, kuten esimerkiksi viranomaistarkastuksissa, yritysjärjestelyissä tai rekrytoinneissa. Yritysjärjestelyt ja viranomaistarkastukset etenevät sujuvammin, kun yhtiö voi helposti osoittaa täyttävänsä velvoitteensa. Työnhakijat ja työntekijät puolestaan odottavat vastuullisen työnantajan kertovan aktiivisesti esimerkiksi henkilötietojen käsittelystä sekä työntekijöiden ja työnhakijoiden niihin liittyvistä oikeuksista.

Työnantajan velvoitekartoituksessa varmistat asiantuntijoidemme avulla, että yrityksesi tuntee ja täyttää lakisääteiset velvoitteensa. Saat neuvoja myös toimivista käytännöistä.

Sovitamme työnantajan velvoitekartoituksen yrityksen henkilöstömäärään, toimialaan ja muihin tarpeisiin. Kartoitus voi kattaa esimerkiksi seuraavia asioita:

  • Lakisääteiset velvoitteet, kuten työaikakirjanpito ja vuosilomakirjanpito, ulkomaalaisten työntekijöiden luvat, lähetettyjä työntekijöitä koskevat velvoitteet sekä tilaajavastuulain mukaiset henkilöstöä koskevat velvoitteet
  • Arvio mahdollisesti soveltuvista työehtosopimuksista
  • Lakisääteisten suunnitelmien laatiminen tai päivittäminen, kuten esimerkiksi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat palkkakartoituksineen sekä henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat
  • Viranomaistarkastuksiin valmistautuminen
  • Tietosuojaseloste työntekijöiden ja työnhakijoidenhenkilötietojen käsittelystä ja säilyttämisestä