Tietoturvaloukkaukset ja kyberuhat

Tietoturvaloukkaukset ja kyberuhat

Tieto on monelle yritykselle arvokasta omaisuutta. Siksi se houkuttelee väärinkäytöksiä.

Tietojärjestelmät voivat joutua vaaraan myös teknisen häiriön tai ulkoisen uhan vuoksi. Tietosuojalaeissa säädetään tarkasti erilaisten tietoryhmien käsittelystä. Yritysten on täytettävä lain vaatimukset ja sopimuksiin perustuvat velvollisuutensa myös poikkeustilanteissa, jotta liiketoiminta voi jatkua ja riskit pysyvät hallinnassa.

Tietosuojan ja tietoturvan asiantuntijamme ovat ratkaisseet asiakkaidemme apuna monenlaisia häiriötilanteita sekä organisaatioiden sisällä että ulkomaailman rajapinnassa.