Merioikeus

Merioikeus

Merikuljetuksilla on maailmantaloudessa ratkaiseva asema. Niiden arvo on usein huomattava, ja niihin liittyy monenlaisia intressejä ja oikeudellisia kysymyksiä.

Kokenut ja asiantunteva tiimimme on ollut mukana lähes kaikissa suurissa merivahingoissa Suomessa. Olemme hoitaneet kaikenlaisia havereita, kuten karilleajoja, yhteentörmäyksiä ja ympäristövahinkoja. Meillä on kokemusta myös muun muassa rajoitusrahastojen perustamisesta ja hallinnoinnista sekä varustamoiden, alusten päälliköiden ja miehistöjen puolustamisesta rikosoikeudenkäynneissä.

Autamme sinua neuvottelemaan ja laatimaan meri- ja muita kuljetussopimuksia, ja jos kaupallisia tai merioikeudellisia riitoja syntyy, alan johtavat riitojen ratkaisijamme auttavat sinua sekä tuomioistuimissa että kotimaisissa ja kansainvälisissä välimiesmenettelyissä. Palvelumme kattaa myös merenkulkualan työoikeudelliset kysymykset, kuten ITF:n ja ammattiliittojen saartoihin liittyvät asiat.

Kun yrityksesi toimiala on varustamotoiminta, logistiikka, vakuutusala tai meriteollisuus tai kun yrityksesi on muuten meri- ja logistiikkaoikeudellisen neuvonnan tarpeessa, meiltä löytyy ratkaisu juuri sinun tarpeisiisi.

Vahvan kansainvälisen verkostomme ansiosta pystymme tarjoamaan sinulle ensiluokkaista ja luotettavaa palvelua ajasta ja paikasta riippumatta.