Työssä kehittyminen

Asiantuntijaorganisaationa toimintamme peruspilareita ovat jatkuva kehittyminen sekä osaamisen ja tiedon luonteva siirtyminen työntekijältä toiselle. Tämä ajatus ilmenee kaikessa toimintamme organisoinnissa, kuten siinä, mihin asiantuntemusalueisiin kukin lakimiehemme keskittyy työssään.

Asiantuntemuksen syventämistä

Järjestämme säännöllisesti sisäisiä koulutuksia toimistomme väelle koko liikejuridiikan kirjosta. Tuemme ja kannustamme työntekijöitämme hakemaan oppia myös talon ulkopuolelta niin Suomessa, Venäjällä kuin muuallakin maailmalla.

Monet työntekijämme hankkivat kansainvälistä kokemusta työskentelemällä määräaikaisesti ulkomaisessa asianajotoimistossa tai tutustuvat perusteellisemmin jonkin asiakkaamme toimialaan työskentelemällä sovitun ajanjakson asiakasyrityksemme lakimiehenä. Kannustamme työntekijöitämme syventämään ammattitaitoaan myös jatko-opinnoin. Nuorempien lakimiestemme uralla auskultointi eli noin vuoden mittainen työskentelyjakso käräjäoikeudessa voi olla mielenkiintoinen ja antoisa kokemus.

Viimeistään silloin, kun liikejuridiikan osaamista ja kokemusta on kertynyt jo useampien vuosien ajan, on mielekästä oppia taitoja esimerkiksi asiakasvastuullisena tai esimiehenä toimimiseen. Senior-lakimiehemme saavat näiden taitojen lisäksi säännöllisesti myös muuta kokeneemman lakimiehen rooliin liittyvää hyödyllistä koulutusta, jonka avulla he voivat muun muassa entistä paremmin tukea nuorempia lakimiehiämme heidän urapolullaan.

Kehityskeskustelu kaksi kertaa vuodessa

Jokainen työntekijämme käy vähintään kaksi kertaa vuodessa henkilökohtaisen kehityskeskustelun oman esimiehensä kanssa. Keskustelun keskeinen tavoite on suunnitella työntekijän työtehtäviin ja uravaiheeseen soveltuvaa koulutusta ja muita keinoja, joilla voidaan parhaiten tukea hänen kehittymistään.

Keskustelussa käydään läpi myös kulunut vuosi palautteineen ja asetetaan yhdessä tavoitteita seuraavalle vuodelle. Palautetta saa sekä keskustelun lomassa että kirjallisesti 360°-arvion avulla, jossa palautetta on kerätty etukäteen myös lähimmiltä kollegoilta ja esimieheltä.

Cassu-uran alkuun perehdytyspaketilla

Uudet työntekijät saavat työsuhteensa alussa kattavan perehdytyksen, jotta käytännön työhön pääsisi kiinni mahdollisimman tehokkaasti. Perehdytykseemme sisältyy peruskoulutusta muun muassa uusimpien tietotekniikan sovellusten hallinnasta ja sisäisistä prosesseistamme. Jokaisella työntekijällämme on henkilökohtainen tutor, jonka puoleen voi kääntyä työhön liittyvissä kysymyksissä.

 

Miksi liittyä joukkoomme? | Työssä kehittyminen | Työn ja yksityiselämän tasapaino | Työhyvinvointi | Yhteistä ilonpitoa | Henkilöstöfaktaa lyhyesti