Yritysvastuu

Asianajotoimintaan on aina keskeisesti kuulunut vastikkeettoman oikeudellisen neuvonnan ja tuen antaminen laskutetun työn ohessa. Myös Castrén & Snellman on ollut aktiivisesti mukana rakentamassa yhteiskuntamme hyvinvointia perustamisvuodestamme 1888 alkaen. Seuraavassa on joitakin tuoreimpia esimerkkejä toiminnastamme tällä saralla.

Asianajajapäivystyksestä saa ammattiapua kuka tahansa

Lakimiehemme päivystävät säännöllisesti Asianajajaliiton järjestämissä asianajajapäivystyksissä. Palvelua on tarjolla suurimmissa kaupungeissa esimerkiksi paikkakunnan kirjastossa, ja kuka tahansa voi tulla päivystykseen kysymään ilmaiseksi lakimiehen neuvoja pulmaansa. Päivystävät asianajajat neuvovat, mihin toimenpiteisiin asiassa tulisi ryhtyä ja kenen asiantuntijan tai viranomaisen puoleen tulisi kääntyä. Keskustelut käydään ehdottoman luottamuksellisina.

Lisätietoja asianajajapäivystyksestä saat Asianajajaliiton internet-sivuilta.

Ilmastonmuutosta vastaan koko työyhteisön voimin

Henkilökuntamme yhteinen huoli ilmastonmuutoksen seurauksista johti siihen, että halusimme toimia asian hyväksi heti ja koko työyhteisön voimin. Nyt Helsingin toimistomme on ensimmäinen asianajotoimisto Suomessa, jonka toiminta täyttää WWF:n Green Office -ympäristöjärjestelmän vaatimukset.

   

Asianajotoiminnassa tyypillisesti suurimmat ympäristövaikutukset syntyvät paperin- ja sähkönkulutuksesta sekä matkustamisen aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä. Laajassa ympäristöohjelmassamme olemme sitoutuneet vähentämään näitä ympäristövaikutuksia toiminnassamme merkittävästi.

Toimistomme hankinnoissa otamme tarkasti huomioon ostettavien tuotteiden ja palveluiden ympäristöystävällisyyden ja pyrimme ensisijaisesti siihen, että toiminnastamme syntyisi jätettä mahdollisimman vähän. Lähes kaiken sen jätteen, joka toiminnastamme kuitenkin syntyy, kierrätämme tai hyödynnämme energiana.

Lisätietoja aiheesta saat Green Office -merkin myöntämisen yhteydessä laatimastamme tiedotteesta.

Vastuullista yritystoimintaa

Toimistostamme tuli yritysvastuuverkosto FIBSin jäsen syyskuussa 2013. Yhteiskunnan kannalta välttämätön vastuullinen yritystoiminta on jo osa suomalaista liiketoimintaa. FIBSin verkostoon kuuluu yli 200 jäsentä, mm. kuusi kymmenestä suurimmasta yrityksestä ja 8 suurinta työllistäjää Suomessa. FIBS auttaa yrityksiä kehittämään yhteiskuntavastuullista toimintaa ja löytämään kilpailuetua vastuullisuudesta. Se välittää tietoa yritysvastuun trendeistä, parhaista käytännöistä sekä tarjoaa yrityksille mahdollisuuden vaihtaa tietoa ja kokemuksia yhdessä eri sidosryhmien kanssa.

Toimistomme on mukana edistämässä vastuullista liiketoimintaa myös asiakkaidensa toimeksiannoissa esimerkiksi neuvomalla sijoituskohteiden ESG-riskienhallinnassa.

 

Suomen Olympiakomitean yhteistyökumppani

Aloitimme yhteistyön Suomen Olympiakomitean kanssa joulukuussa 2013. Toimimme Olympiakomitean juridisena neuvonantajana seuraavien kolmen vuoden ajan. Autamme Olympiakomiteaa muun muassa sopimusten laatimisessa, perehdytämme Olympiakomitean väkeä ja urheilijoita juridiikkaan ja tuotamme urheilujuridiikkaan liittyvää sisältöä Olympiakomitean verkkosivuille.
 
Lue lisää yhteistyöstä tiedotteestamme.