Yhteiset arvomme

Jokapäiväistä työtämme Castrén & Snellmanilla ohjaavat yhteiset arvomme: luottamus, arvonanto, kipinä ja tuottava tasapaino. Vahvistimme arvot yhdessä perusteellisten keskustelujen pohjalta, jotta voisimme kaikki niihin myös sitoutua. Vuosina 2008–2009 käytyihin arvokeskusteluihin osallistui koko työyhteisömme.

Luottamus

Olemme päämiehemme ja työtovereidemme luottamuksen arvoisia. Olemme toiminnassamme vilpittömiä, rehellisiä ja suoraselkäisiä. Kohtaamme ongelmat rohkeasti ja olemme avoimia. Luotamme työtovereihimme ja pyrimme omalla toiminnallamme vahvistamaan ja ylläpitämään keskinäistä luottamusta.

Arvonanto

Arvostamme toisiamme ja asiakkaitamme ihmisinä, työntekijöinä ja asiantuntijoina. Työskentelemme yhdessä parhaan lopputuloksen aikaansaamiseksi ja kannustamme toisiamme. Annamme kiittävää ja korjaavaa palautetta suoraan toisillemme ja otamme palautteen vastaan positiivisessa hengessä.

Kipinä

Luottamuksesta, vuorovaikutuksesta ja ammatillisesta kunnianhimosta sekä jokaisen työntekijän unelmista syntyvän kipinän voimalla teemme työtämme yhdessä, intohimoisesti, luovasti ja laadukkaasti.

Tuottava tasapaino

Toimimme siten, että me kaikki voimme pitää työyhteisöämme parhaana mahdollisena työpaikkana kaikissa elämäntilanteissa. Kehitämme itseämme ja koko työyhteisöämme pitkäjänteisesti ja ympäristöä vaalien. Arvostamme elämän tasapainoa, jonka ansiosta myös asiakkaamme saavat meiltä parasta mahdollista palvelua.