Toimistomme matkamuistoja

 

Vuonna 1888 perustettu toimistomme on Suomen vanhin asianajotoimisto. Matkan varrelle mahtuu paljon ikimuistoisia hetkiä ja toimistomme on ollut mukana vaikuttamassa moneen maamme historialliseen tapahtumaan.


Toimistomme perustaminen

Castrén & Snellman 1800-luvun lopulla

Itsenäisessä Suomessa

Sodan vuodet 1939–1945

Elpyminen sotien jälkeen

Kasvun vuodet 1980-luvulta lähtien

Uuden vuosituhannen alku

 

Toimistomme perustaminen

Vuonna 1888 Suomi oli vielä maatalouspainotteinen Venäjän autonominen suuriruhtinaskunta. Suomen elinkeinoelämä eli reipasta nousukautta: teollisuus koneellistui kovaa vauhtia sekä talous kasvoi ja monipuolistui merkittävästi. Tämä kehitys herätti kysynnän juridisille palveluille etenkin Helsingissä, josta muodostui Suomen liike-elämän keskus.

Näissä olosuhteissa lakitiedetten kandidaatti Kaarlo Castrén ja nimituomari Frans Emil Snellman perustivat yhdessä asianajotoimiston Helsinkiin 1.6.1888. Suomenkielisessä ilmoituskortissa nuorehkot herrat Castrén ja Snellman lupautuivat ajamaan puhtaasti lainopillisia asioita kaikissa maamme yli- ja alioikeuksissa sekä muitakin alan toimia huokeilla hinnoilla. Vuonna 1896 Castrén & Snellmanin asianajotoimisto merkittiin kaupparekisteriin numerolla 1 519.

 

Kaarlo Castrén.          Frans Emil Snellman          

 

Castrén & Snellman 1800-luvun lopulla

Castrén & Snellmanin ensimmäinen toimisto sijaitsi puisessa talossa Aleksanterinkatu 46:ssa. Toimistomme perustamisen aikaan Helsingin katukuvassa ei näkynyt autoja. Vuonna 1888 Helsinkiin saatiin ensimmäinen raitiotie, mutta aluksi raitiovaunuja vetivät hevoset. Toimistomme lakimiehet olivat valmiita hoitamaan käräjämatkoja myös Helsingin ulkopuolelle muualle Suomeen. Käytännössä tämä tarkoitti useita päiviä kestäviä hevoskyytimatkoja maaseudulle – myös kovilla pakkasilla.

Ensimmäinen toimistomme Aleksanterinkadulla 1888.      Ilmoituskortti toukokuulta 1888.

Toimistomme osoite on vaihtunut useaan otteeseen vuosien aikana, mutta kuitenkin pysynyt aina muutaman sadan metrin päässä toimistomme syntysijoilta. Keskeinen sijainti helpotti asianajajiemme päivittäistä asiointia raastuvassa, joka oli lyhyen kävelymatkan päässä Senaatintorilla. Noin puolet toimistomme toimeksiannoista tuli raastuvassa sovittavista oikeudenkäynneistä.

Toimistomme ensimmäisen jutun hoiti Kaarlo Castrén 8.6.1888 Helsingin raastuvanoikeudessa. Hän toimi vastaajan asiamiehenä lykätyssä hankintajutussa ja sai jutulle edelleen lykkäystä, koska toimisto oli saanut jutun hoidettavakseen vasta samana päivänä.

Itsenäisessä Suomessa 

Suomi itsenäistyi vuonna 1917 Venäjän lokakuun vallankumouksen jälkeen. Eripura valkoisten ja punaisten välillä kärjistyi sisällissodaksi seuraavana vuonna. Sodasta huolimatta Castrén & Snellman jatkoi sinnikkäästi toimintaansa.

Toimiston lakimiehet hoitivat 1920-luvulle saakka tavanomaista asianajoa Suomessa. Luotuaan vahvan maineen kotimaassa Castrén & Snellman sai merkittäviä kansainvälisiä toimeksiantoja, kun muun muassa Esso ja General Motors aloittivat toimintansa Suomessa 1930-luvulla.

Sodan vuodet 1939–1945

Toisen maailmansodan aikana syttyi talvisota (1939–1940) ja jatkosota (1941–1944) Suomen ja Neuvostoliiton kesken. Sodan aikana toimistoa hoiti yksin osakas Martti Olsson muiden juristien palvellessa rintamalla.

Jatkosodan jälkeen Olsson toimi Suomen tasavallan presidentin Risto Rytin toisena puolustusasianajajana sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä vuosina 1945–1946. Erinomaisesta juristista ei ollut riittävästi apua Rytille, sillä valvontakomissio oli mitä ilmeisimmin ratkaissut syyllisyyskysymyksen jo etukäteen, ja Ryti sai rangaistukseksi 10 vuotta kuritushuonetta.

Martti Olsson ja Risto Ryti sotasyyllisyysoikeudenkäynnissä 

Elpyminen sotien jälkeen

Sotien jälkeen talouselämä maassamme alkoi elpyä. 1960–1970-luvuilla monet yritykset keskittivät perimistehtävänsä asianajotoimistoille. Castrén & Snellman sai hoidettavakseen Esson ja Stockmannin perinnät. Esso oli tuolloin toimistomme suurin toimeksiantaja.

1960-luvulla toimistomme edusti onnistuneesti Paasivaarayhtymää ns. kissanmargariinijutussa. Voin ja margariinin tuottajat kävivät tuolloin kovaa kilpailua. Taustalla asiaan vaikutti omalta osaltaan myös valtion maatalouspolitiikka: valtio halusi tukea voinkulutusta, koska sitä tuotettiin maatiloilla paljon. Tilanne kärjistyi, kun julkisuuteen levisi villi kaupunkitarina kissan rasvaa sisältävästä margariinista. Huhu sai alkunsa Ilmari Turjan artikkelista Uudessa Kuvalehdessä vuonna 1961. Tunnetuksi tarinaksi levisi sanaleikki:”Ennen pantiin mirrit multaan, nyt ne lyödään Suvikultaan.” Osapuolet tekivät asiasta salaisen sovintosopimuksen. Uusi Kuvalehti joutui laajaan ilmoitusboikottiin ja sen ilmestyminen päättyi.

Vuonna 1976 tapahtui yksi Suomen suurimmista rauhan ajan onnettomuuksista. Räjähdys Lapuan patruunatehtaalla johti 40 hengen kuolemaan ja 60 hengen loukkaantumiseen.
Castrén & Snellman edusti työturvallisuusrikoksesta syytettyä Patruunatehtaan teknistä johtajaa. Riidan käytyä kaikki oikeusasteet läpi kaikki syytteet hylättiin niin päämiehemme kuin muidenkin syytettyjen osalta. Kyseessä oli yksi Suomen merkittävimmistä työturvallisuusoikeudenkäynneistä, ja sen seurauksena työturvallisuuteen liittyvä rikosoikeudellinen ajattelu Suomessa kehittyi merkittävästi.

Kasvun vuodet 1980-luvulta lähtien

1980-luvun merkittävän talouskasvun jälkeen Suomi syöksyi 1990-luvun alussa syvään lamaan. Työttömyys kasvoi, ja moni yritys joutui vararikkoon. Näinä vaikeina aikoina Castrén & Snellman oli hoitamassa useita Suomen suurimpia yrityssaneerauksia ja konkursseja, joista voidaan mainita mm. Starckjohann, Polar, Haka ja suurimpana suomalaisena konkurssimenettelynä Kansa-yhtiöiden konkurssi. Castrén & Snellman oli aktiivinen, kun Suomen ensimmäistä lakia yrityksen saneerauksesta valmisteltiin. Vuosikymmenien kokemuksen myötä Castrén & Snellmanista tuli maan johtava asiantuntija maksukyvyttömyysmenettelyissä.

Huippuosaaminen kiperissä maksukyvyttömyysmenettelyissä osaltaan mahdollisti toimistomme laajenemisen myös muille, uusille toimialoille. Pikku hiljaa Castrén & Snellman kattoi verotuksen, pääomamarkkinat, yritysjärjestelyt, immateriaalioikeuden ja teknologian alat. Lopulta toimisto kasvoi tarjoamaan koko liikejuridiikan kentän.

Rajat ylittävät kansainväliset toimeksiannot avasivat ovia maailmalle. Samalla Castrén & Snellmanille tuli tarve rakentaa luotettavaa verkostoa kumppanitoimistoihin ympäri maailman. Juristit osallistuivat aktiivisesti kansainvälisten alan organisaatioiden ja järjestöjen toimintaan. Myös yhteiskunnallinen vaikuttaminen Suomessa on ollut tärkeää toimistolle alusta alkaen. Asianajajat ja muu henkilökunta ovat aina olleet aktiivisia Asianajajaliiton toiminnassa. Osakkaat Pekka Sirviö (1995-1998) ja Mika Ilveskero (2010-2013) ovat mm. toimineet liiton puheenjohtajia.

Vuonna 1994 Castrén & Snellman perusti toimiston Pietariin palvellakseen paremmin asiakkaidensa tarpeita Venäjän nopeasti kehittyvillä ja kasvavilla markkinoilla. Pietarin toimisto oli ensimmäisiä suomalaisia asianajotoimistoja Venäjällä. Vuonna 2007 toiminta laajeni edelleen Moskovaan.

Toimiston palveluvalikoiman laajentuessa ja henkilöstön kasvaessa Castrén & Snellmanin täytyi kehittyä myös rakenteellisesti. Vuonna 1994 Castrén & Snellman muuttui osakeyhtiöksi. Muutama vuosi sen jälkeen toimiston osakkaat laativat ensimmäisen liiketoimintasuunnitelman, joka lienee ensimmäinen toimialalla Suomessa. Suomesta tuli Euroopan unionin jäsen 1995. Talous alkoi jälleen elpyä ja Suomen yrityskauppamarkkinat lähtivät uuteen nousuun. Castrén & Snellman keskittyi hoitamaan suuria yritys- ja rahoitusjärjestelyjä, esimerkkeinä mainittakoon Kone Oyj:n jakautuminen uudeksi KONE Oyj:ksi ja Cargotec Oyj:ksi, Konecranesin pörssilistautuminen sekä Helsinki–Lahti-moottoritien rakentaminen.

Uuden vuosituhannen alku

2000-luvulle tultaessa Castrén & Snellman jatkoi palveluidensa kehittämistä sekä teki rakenteellisia muutoksia sisäisesti. Osakkaiden voitonjakomalli muuttui tasajakomalliksi ”true partnership”, jonka mukaan yhtiön koko voitto jaetaan tasan kaikkien osakkaiden kesken. Samalla mahdollistettiin entistä laajempien voimavarojen käyttö toimiston kehittämiseen asiakkaidemme menestykseksi.

Castrén & Snellman oli aktiivisesti mukana järjestämässä ensimmäisen AIJA (International Association of Young Lawyers) –kongressia vuonna 2000 Suomessa, joka oli osaltaan merkittävä virstanpylväs kansainvälisten suhteidemme rakentamisessa niin toimistolle kuin koko Helsingin juridisille palveluille. Edelleen toimiston juristit ovat erittäin aktiivisia eri kansainvälisissä järjestöissä, näistä yksi tärkein on International Bar Association (IBA).

Ihmiset, cassulaiset, ovat aina olleet toimiston toiminnan ytimessä. Cassun henkeä, yhteisöllisyyden tunnetta, on vaalittu kaikissa toimistoissa vuosien mittaan. Vuonna 2008-2009 koko henkilöstö osallistui arvokeskusteluihin. Yhteisesti johdetut arvot ohjaavat tämän päivän cassulaisten jokapäiväistä työtä. Tämä ainutlaatuinen arvotyö ja yhdessä tekemisen meininki ovat tehneet Castrén & Snellmanista halutun ja arvostetun työnantajan.

Castrén & Snellman on uranuurtaja myös naisten ja miesten tasa-arvon vaalijana. Vuodesta 2011 lähtien toimisto on ollut ensimmäinen liikejuridiikkaan erikoistunut asianajotoimisto, jossa toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja ovat molemmat naisia. Myös naisosakkaiden osuus on maan korkein.

Useat merkittävät toimeksiannot ovat työllistäneet Castrén & Snellmanin asiantuntijoita läpi historian. Erityisesti yrityskaupat ja muut transaktiot ovat nousseet entistäkin merkittävämpään asemaan. Näistä esimerkkeinä Flyben Finnish Commuter Airlinesin osto ja kiinteistötransaktioista Niam III -kiinteistörahaston ruokakauppakiinteistöjen myynti. Lisäksi toimisto on hiljattain neuvonut mm. järjestäjäpankkeja Outokummun merkintäoikeusannissa, joka oli yksi Suomen kaikkien aikojen suurimmista. Suuret rakennushankkeet, kuten Itämeren kaasuputki ja E-18-moottoritie ovat vaatineet laaja-alaista osaamista toimistomme asiantuntijoilta.

Toimistomme 100-vuotisjuhlaa seuranneella neljännesvuosisadan ajanjaksolla Castrén & Snellman on ollut alan nopeimmin kasvavien yritysten joukossa. Henkilöstömme on kasvanut tänä aikana viidestätoista yli 200 vakituiseen työntekijään.

Castrén & Snellman on ollut mukana monissa maamme historian vaiheissa, ja matkamme alamme suunnannäyttäjänä jatkuu.