Riitojen ratkaiseminen

Vaikeakin tilanne ratkeaa, kun apunasi ovat oikeat ihmiset.

Hoidamme johtavien kotimaisten ja ulkomaisten yritysten haastavat riita-asiat. Kansainvälisen kokemuksemme ansiosta palvelemme sinua missä päin maailmaa tahansa.

Meillä asiaasi hoitavat alansa huipuiksi tunnustetut asiantuntijat. Tiimimme tavassa toimia näkyy 125 vuoden aikana kertynyt osaaminen. Omistaudumme asiallesi ja löydämme siihen ratkaisun.

Erotumme muista, sinun eduksesi.

  • Välimiesmenettelyt
  • Oikeudenkäynnit
  • Tuomioiden täytäntöönpano
  • Turvaamistoimet
  • Sovintomenettelyt
  • Riitaa edeltävät riskiarviot


The Legal 500, Chambers Europe ja Chambers Global luokittelevat palvelumme ykkösluokkaan. "This full-service firm is renowned for its dispute resolution strength, with a well-versed team offering broad litigation and arbitration expertise to domestic and international clients." (Chambers Europe 2013)

Referenssit

Edustamme Stora Enso Oyj:tä Suomen kaikkien aikojen suurimmassa kilpailunrajoitukseen perustuvassa vahingonkorvausoikeudenkäynnissä, jossa yli 700 kantajaa vaativat Stora Ensolta ja kahdelta muulta metsäalan yritykseltä korvauksia väitetyistä vahingoista, jotka aiheutuivat kantajien mukaan raakapuumarkkinoilla vuosina 1997–2004 vallinneesta kilpailunrajoituksesta. Vaadittujen vahingonkorvausten kokonaismäärä on yli 200 miljoonaa euroa.

Edustamme suurta suomalaista elintarvikealan yritystä kansainvälisessä ad hoc 
-välimiesmenettelyssä, jossa on kyse yhteisyritystä koskevasta riidasta. Riidan intressi on noin 31,5 miljoonaa euroa.

Edustimme johtavaa eurooppalaista rakennusalan yritystä venäläiseen rakennusurakkaan liittyvässä kansainvälisessä välimiesmenettelyssä, jossa oli useita vastapuolia. Vastapuolet vaativat yhteensä 16 miljoonan euron suuruista vahingonkorvausta väitetystä tahallisesta sopimusrikkomuksesta. Annetussa välitystuomiossa asiakkaamme vastakanteen mukainen 5,3 miljoonan euron suuruinen vaatimus hyväksyttiin täysmääräisesti, ja vastapuolten vaatimukset hylättiin kokonaisuudessaan.

Edustamme Pohjois-Euroopan johtavaa rahoituslaitosta 25:tä kantajaa vastaan laajassa riita-asiassa, jossa on kyse kantajien lainojen marginaalien korotuksesta. Kantajat ovat suomalaisia kuntia ja kuntien omistamia yrityksiä. Riidan taustalla on asiakkaamme vuonna 2009 tekemä päätös korottaa kantajien lainojen marginaaleja lainasopimusten ehtojen perusteella, koska asiakkaamme varainhankinnan kustannukset olivat nousseet ennakoimattomasti finanssikriisin vaikutusten seurauksena. Helsingin käräjäoikeus hylkäsi huhtikuussa 2013 kantajien vaatimukset kokonaisuudessaan.