Kansainvälinen rakentaminen ja projektit

Olemme Suomen ainoa projektijuridiikalle omistautunut lakimiestiimi. Toimimme neuvonantajina vaativissa kansainvälisissä ja kotimaisissa projekteissa, kuten voimalaitosten rakentamisessa, suurissa infrastruktuurihankkeissa sekä laite- ja järjestelmähankinnoissa.

  • Laitosprojektit
  • Rakennusurakat
  • Riskienhallinta ja projektinaikaiset oikeudet
  • Rakentamisprojektien vaihtoehtoinen riidanratkaisu ja välimiesmenettelyt
  • PPP- ja elinkaarihankkeet


Asiantuntijoillamme on monialainen koulutustausta ja kokemusta useilta eri toimialoilta. Voit luottaa siihen, että ymmärrämme nopeasti projektisi keskeiset vaatimukset ja tavoitteet.

Referenssit


Toimimme YIT Rakennus Oy:n, Destia Oy:n, Meridiam Infrastructure Projects S.à.r.l.:n ja Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen neuvonantajana elinkaarihankkeessa, joka koskee Koskenkylän ja Kotkan yhdistävän E18-moottoritien rakennusta, kunnossapitoa ja rahoitusta. Edustimme yhtiöitä sekä menestyksekkäästi päättyneessä tarjouskilpailussa että palvelusopimuksen neuvottelussa. Jatkamme yhtiöiden perustaman tieyhtiön neuvonantajana koko rakennusvaiheen ajan.

Neuvoimme SOK:ta ja Inex Partners Oy:ta S-ryhmän uuden päivittäistavaroiden logistiikkakeskuksen rakentamisessa ja varaston automaatiojärjestelmän hankinnassa. Uusi varasto nousee maailman suurimpien logistiikkahankkeiden joukkoon. Se on määrä ottaa käyttöön vuonna 2017.

Toimimme TuuliWatin oikeudellisena neuvonantajana Suomen suurimmassa tuulivoimahankkeessa. Poriin rakennettavaan tuulipuistoon tulee kaksitoista 4,5 MW:n tuulivoimalaa, joiden tornin korkeus on 140 metriä ja roottorin halkaisija 128 metriä. TuuliWatti on St1:n ja S-ryhmän yhteisyritys.

Gasum Oy: 51 prosentin enemmistön osto norjalaisen Skangassin nesteytetyn maakaasun (LNG) jakeluliiketoiminnasta Lyse-konsernilta. Kaupan myötä Gasumista tulee Pohjoismaiden suurin LNG-toimija.