Johtoryhmä

Castrén & Snellmanin johtoryhmä vastaa toimistomme strategian toteutuksesta käytännössä ja johtaa sisäisten toimintojemme kehittämistä niin, että ne parhaalla mahdollisella tavalla tukevat asiakkaillemme tehtävää toimeksiantotyötä.

Johtoryhmässämme on jäseniä sekä palveluistamme että tukiryhmistämme. Näin johtoryhmämme päätöksissä tulevat huomioiduiksi kaikki toimistomme työntekijät ja toiminnot mahdollisimman laajasti.

Johtoryhmäläisistä osakkaita on neljä ja muuta henkilökuntaa kolme. Kuka tahansa työntekijämme voi esittää johtoryhmän kokouksiin käsiteltäväksi ja päätettäväksi toimistoa koskevia tärkeitä asioita.

Johtoryhmämme jäsenet ovat:

Pauliina Tenhunen, puheenjohtaja

Pia Dahlqvist

Heikki Ilvessalo

Arto Linnervuo

Sakari Lukinmaa

Kalle Miettinen

Outi Ruohola

Terhi Talvitie

Uwe Uusitalo